Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Manažerské účetnictví
Manažerské účetnictví
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M033
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Manažerské účetnictví - celková charakteristika

Manažerské účetnictví je určeno pro interní uživatele a je využíváno pro řízení podnikatelského procesu pracovníky v různé úrovni řízení. Zobrazuje vztahy podniku a externího okolí a zároveň i interní vztahy mezi útvary podniku. Manažerské účetnictví je primárně orientováno na budoucnost a díky tomu je vhodným nástrojem pro podporu rozhodování. Zásadní odlišností od předešlých dvou typů účetnictví je neexistence tlaku na jednotnost, přesnost a srovnatelnost předkládaných informací. Obsah manažerského účetnictví není předmětem žádné mimopodnikové regulace a díky tomu se cíl, obsah a struktura manažerského účetnictví může v každém podniku lišit. Základní část manažerského účetnictví a označuje se jako Nákladové účetnictví (Cost Accounting). Spadá sem:

  1. Výkonové účetnictví, které má za cíl, díky důrazu na kalkulace výkonů, určit jaké jsou náklady, zisk, marže a další hodnotové ukazatele podnikových výrobků, prací a služeb.
  2. Odpovědnostní účetnictví, které díky silnému důrazu na systém plánů, rozpočtů a vnitropodnikových cen informuje příjemce informací o tom, jak k celopodnikovým cílům přispívají jednotlivé vnitropodnikové útvary.
  3. Procesní nákladové účetnictví klade větší důraz při řízení na řízení po linii podnikových aktivit, činností a procesů probíhajících napříč všemi útvary podniku