Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Metoda tvorby rozpočtové výsledovky
Metoda tvorby rozpočtové výsledovky
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M036
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Metoda tvorby rozpočtové výsledovky - celková charakteristika
 • Rozpočtová výsledovka je jednou ze základních součástí hlavního podnikového rozpočtu, tzv. Master Budgetu.
1.1. Vytváření rozpočtové výsledovky
 • Rozpočtová výsledovka se dá vytvářet dvěma základními způsoby:
  • Activity Based Budgeting – způsob, kde se vychází z rozpočtu minulých let a jednotlivé hodnoty rozpočtu jsou upravovány podle předpovědi na další roky a v souladu s finančním plánem.
  • Zero Based Budgeting – metoda, kdy se nevychází z rozpočtu minulých let. Rozpočet se vytváří od nuly a respektuje vytyčený finanční plán.
1.2. Postup řešení - jednotlivé kroky
 • Vymezení rozpočtové politiky podniku a definování směrů vývoje (strategie).
 • Vymezení faktorů omezující podnikovou výkonnost.
 • Příprava rozpočtů výnosů z prodeje výkonů.
 • Sestavení základní struktury rozpočtu nákladů:
  • výkonu,
  • skupiny výkonů,
  • vnitropodnikových útvarů,
  • správy a řízení společnosti,
 • První fáze přípravy rozpočtů jednotlivých středisek.
 • Projednání rozpočtů s danými středisky a pracovníky na nižších úrovních řízení.
 • Koordinace a přepracování rozpočtu na základě zpětné vazby středisek a přijetí těchto změn.
 • Sestavení a schválení rozpočtu podniku a finální schválení rozpočtů středisek.