Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Metoda tvorby rozpočtové výsledovky
Metoda tvorby rozpočtové výsledovky
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M036
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. #Metoda tvorby rozpočtové výsledovky - celková charakteristika

Rozpočtová výsledovka je jednou ze základních součástí hlavního podnikového rozpočtu, tzv. Master Budgetu.

1.1. Vytváření rozpočtové výsledovky

Rozpočtová výsledovka se dá vytvářet dvěma základními způsoby:

 • Activity Based Budgeting – způsob, kde se vychází z rozpočtu minulých let a jednotlivé hodnoty rozpočtu jsou upravovány podle předpovědi na další roky a v souladu s finančním plánem.
 • Zero Based Budgeting – metoda, kdy se nevychází z rozpočtu minulých let. Rozpočet se vytváří od nuly a respektuje vytyčený finanční plán.

1.2. Postup řešení

Samotná tvorba rozpočtu má pak několik kroků:

 1. Vymezení rozpočtové politiky podniku a definování směrů vývoje (strategie).
 2. Vymezení faktorů omezující podnikovou výkonnost.
 3. Příprava rozpočtů výnosů z prodeje výkonů.
 4. Sestavení základní struktury rozpočtu nákladů:
  1. výkonu,
  2. skupiny výkonů,
  3. vnitropodnikových útvarů,
  4. správy a řízení společnosti,
 5. První fáze přípravy rozpočtů jednotlivých středisek.
 6. Projednání rozpočtů s danými středisky a pracovníky na nižších úrovních řízení.
 7. Koordinace a přepracování rozpočtu na základě zpětné vazby středisek a přijetí těchto změn.
 8. Sestavení a schválení rozpočtu podniku a finální schválení rozpočtů středisek.