Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Controlling
Controlling
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M034
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Controlling - celková charakteristika
  • Controlling je způsob řízení, jehož hlavním cílem je zvyšovat účinnost pomocí permanentního srovnávání skutečného stavu s plánovaným , vyhodnocování rozdílů a aktualizace cílů.
  • Controlling je informační nástroj vrcholového managementu , používaný na přípravu dat a podkladů pro rozhodování. Důraz je tedy kladen na kvalitní a relevantní informace, které musí být včas poskytnuty kompetentním osobám pro eliminaci špatných rozhodnutí.
  • Smysl controllingu je připravovat rozpočty, plány, metodiky, kalkulace, navrhovat metriky a upozorňovat na odchylky oproti plánu a změny v okolí podniku.
  • Controlling obsahově vymezen dvěma subsystémy:
    • Subsystém zaměřený na plánování a kontrolu.
    • Subsystém zajišťující informační základnu.
  • Integrace plánování a kontroly do jednoho subsystému vyplývá z důrazu controllingu na existenci přímé vazby mezi plánem a jeho kontrolou.