Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Controlling
Controlling
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M034
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Controlling - celková charakteristika

Controlling je způsob řízení, jehož hlavním cílem je zvyšovat účinnost pomocí permanentního srovnávání skutečného stavu s plánovaným, vyhodnocování rozdílů a aktualizace cílů. Controlling je informační nástroj vrcholového managementu, používaný na přípravu dat a podkladů pro rozhodování. Důraz je tedy kladen na kvalitní a relevantní informace, které musí být včas poskytnuty kompetentním osobám pro eliminaci špatných rozhodnutí. Smysl controllingu je připravovat rozpočty, plány, metodiky, kalkulace, navrhovat metriky a upozorňovat na odchylky oproti plánu a změny v okolí podniku. Controlling obsahově vymezen dvěma subsystémy:

  1. Subsystém zaměřený na plánování a kontrolu.
  2. Subsystém zajišťující informační základnu.

Integrace plánování a kontroly do jednoho subsystému vyplývá z důrazu controllingu na existenci přímé vazby mezi plánem a jeho kontrolou.