Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : CRM: Příprava na zavedení do provozu, migrace
CRM: Příprava na zavedení do provozu, migrace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U484A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Hrbková, M. (KIT VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “CRM: Příprava na zavedení do provozu, migrace“ – cíl, účel

Cílem úlohy je racionální zavedení CRM do denního provozu bez podstatných chyb.

2. Obsah úlohy

Na základě odsouhlasených akceptačních protokolů se připravuje nebo upřesňuje plán migrace, který definuje postup zavedení projektu do provozu. Příprava a migrace dat do CRM je dosti závislá na kvalitě dat z výchozího systému . Na základě dokumentace řešení projektu se provádějí závěrečné předávací procedury. Pokud je projekt rozdělen do několika fází, dochází k tomuto bodu na konci každé fáze. Předávací procedury jsou vzájemným odsouhlasením požadované funkcionality mezi zákazníkem a dodavatelem. (akceptační protokoly). Do fáze uvedení do provozu patří také zaškolení zaměstnanců a zkušební provoz CRM.

3. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Předávací protokol (D425A ),
 • Dokumentace průběhu projektu – pro ukončení projektu (D412A ),
 • Katalog datových zdrojů, aktualizovaný (D211A ),
 • Katalog IT služeb, aktualizovaný (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • Procesní dokumentace podniku, aktualizovaná (DQ003A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • V rámci strategie migrace je třeba učit její základní koncepci (okamžitý přechod na používání nové aplikace, souběžný provoz ve stávajícím i novém systém). Vyhodnotit reálnost a hlavě rizika obou variant,
 • Migraci dat je třeba věnovat velkou pozornost, ohledně datových struktur výchozího systému a nových datových struktur CRM. Zkontrolovat kvalitu dat, především migrace zákazníků a kontaktních osob bývá velice problematická. Duplicity, různé formáty, prohozená jména a příjmení, překlepy atd.
 • V rámci kontraktu s externím dodavatelem je nutné specifikovat jeho účast a rozsah kooperace zejména na datové migraci,
 • Školení uživatelů – je dobré naplánovat ve fázích podobně jako spouštění projektu. Připravit podklady na školení, zajistit personální kapacity v prvotním spuštění systému v rámci podpory uživatelů.
6. Doporučené praktiky
 • Kvalitu dat ve výchozích systémech je účelné dobře vyhodnotit,
 • Věnovat pozornost integračním vazbám a jejich jednoznačnost.
7. “CRM: Příprava na zavedení do provozu, migrace“ - klíčové aktivity

7.1. Harmonogram migrace CRM a zavedení do provozu.
7.2. Určení zodpovědností za činnosti v rámci CRM.
7.3. Školení uživatelů

Školení uživatelů ve funkcionalitě CRM ve funkcionalitě, s níž budou pracovat, např. v operačním CRM, ve využití kontaktních, resp. call center apod.

7.4. Vytvoření migračních souborů

Vytvoření všech prvotních databází, tzn. konverzemi z původních databází, případně jejich manuálním vytvořením. V prvotní fázi CRM se bude jednat především o Obchodní vztahy, kontakty, a další data s nimi úzce spojené, jako jsou dodací adresy atd. CRM bude oproti původním databázím obsahovat řadu nových segmentací a polí, které v původním systému nebyly.

7.5. Určení a realizace zkušebního provozu

Určení a realizace zkušebního provozu CRM charakteru, rozsahu a délky trvání zkušebního provozu, kdy se např. realizovaný projekt provozuje paralelně s původním způsobem zpracování, a odhalují se a řeší případné funkční nebo provozní problémy.