Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : CRM: Příprava na zavedení do provozu, migrace
CRM: Příprava na zavedení do provozu, migrace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U484A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Hrbková, M. (KIT VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-03-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “CRM: Příprava na zavedení do provozu, migrace“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je racionální zavedení CRM do denního provozu bez podstatných chyb.
2. Obsah úlohy
 • Na základě odsouhlasených akceptačních protokolů se připravuje nebo upřesňuje plán migrace, který definuje postup zavedení projektu do provozu. Příprava a migrace dat do CRM je závislá na kvalitě dat z výchozího systému .
 • Na základě dokumentace řešení projektu se provádějí závěrečné předávací procedury . Pokud je projekt rozdělen do několika fází, dochází k tomuto bodu na konci každé fáze. Předávací procedury jsou vzájemným odsouhlasením požadované funkcionality mezi zákazníkem a dodavatelem.
 • Do fáze uvedení do provozu patří také zaškolení zaměstnanců a zkušební provoz CRM .
3. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Předávací protokol (D425A ),
 • Dokumentace průběhu projektu – pro ukončení projektu (D412A ),
 • Katalog datových zdrojů, aktualizovaný (D211A ),
 • Katalog IT služeb, aktualizovaný (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • Procesní dokumentace podniku, aktualizovaná (DQ003A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • V rámci strategie migrace je třeba určit její základní koncepci (okamžitý přechod na používání nové aplikace, souběžný provoz ve stávajícím i novém systém). Vyhodnotit reálnost a hlavně rizika obou variant ,
 • Migraci dat je třeba věnovat velkou pozornost, ohledně datových struktur výchozího systému a nových datových struktur CRM. Zkontrolovat kvalitu dat, především migrace zákazníků a kontaktních osob bývá velice problematická. Duplicity, různé formáty, prohozená jména a příjmení, překlepy atd.
 • V rámci kontraktu s externím dodavatelem je nutné specifikovat jeho účast a rozsah kooperace zejména na datové migraci ,
 • Školení uživatelů – je dobré naplánovat ve fázích podobně jako spouštění projektu. Připravit podklady na školení, zajistit personální kapacity v prvotním spuštění systému v rámci podpory uživatelů.
6. Doporučené praktiky
 • Kvalitu dat ve výchozích systémech je účelné dobře vyhodnotit,
 • Věnovat pozornost integračním vazbám a jejich jednoznačnosti.
7. “CRM: Příprava na zavedení do provozu, migrace“ - klíčové aktivity
 • Harmonogram migrace CRM a zavedení do provozu ,
 • Určení zodpovědností za činnosti v rámci CRM.
 • Školení uživatelů - školení uživatelů ve funkcionalitě CRM ve funkcionalitě, s níž budou pracovat, např. v operačním CRM, ve využití kontaktních, resp. call center apod.
 • Vytvoření migračních souborů - vytvoření všech prvotních databází, tzn. konverzemi z původních databází, případně jejich manuálním vytvořením. V prvotní fázi CRM se bude jednat především o Obchodní vztahy, kontakty, a další data s nimi úzce spojené, jako jsou dodací adresy atd. CRM bude oproti původním databázím obsahovat řadu nových segmentací a polí, které v původním systému nebyly.
 • Určení a realizace zkušebního provozu - určení a realizace zkušebního provozu CRM charakteru, rozsahu a délky trvání zkušebního provozu, kdy se např. realizovaný projekt provozuje paralelně s původním způsobem zpracování, a odhalují se a řeší případné funkční nebo provozní problémy.