Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Předávací protokol
Předávací protokol
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D425A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Předávací protokol - účel dokumentu
  • Účelem je dokumentovat výsledky předání projektu , služby nebo produktu, identifikovat možná omezení.
2. Obsah dokumentu
  • Předávací protokol zakončuje dodávku řešení, resp. služby nebo produktu, kde obě strany, tj. zadavatel i dodavatel potvrzují shodu v jejich převzetí do provozu, resp. užívání.
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Příprava na zavedení do provozu, migrace (U414A ).