Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Předávací protokol
Předávací protokol
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D425A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Předávací protokol - účel dokumentu

Účelem je dokumentovat výsledky předání projektu, služby nebo produktu, identifikovat možná omezení.

2. Obsah dokumentu

Předávací protokol zakončuje dodávku řešení, resp. služby nebo produktu, kde obě strany, tj. zadavatel i dodavatel potvrzují shodu v jejich převzetí do provozu, resp. užívání.