Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metod : Metody – úvod a souhrnný přehled
Metody – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny metod

Standardní kód skupiny metod v MBI

:
MG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metod – obsahové zaměření, způsob využití.

1. Podstata a účel metod
 • Metody jsou souhrnným označením pro manažerské, analytické a plánovací metodiky, metody, normy a rámce aplikovatelné v rámci úloh MBI.
 • Příkladem metody je BSC (Balanced Scorecard).
 • Smyslem je určit, které z metod, metodik, norem a rámců (dále jen metody) je efektivní nebo nutné u jednotlivých úloh využívat a současně definovat metodickou základnu, na níž je účelné řízení IT i podnikové řízení provozovat a rozvíjet.
2. Přehled skupin metod
 • Metodiky a metody řízení podniku (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ),
 • Metodiky řízení informatiky (MG100 ),
 • Standardy a normy v informatice (MG200 ),
 • Rámce v informatice (MG300 ),
 • Metodiky řízení projektů (MG400 ),
 • Metodiky řešení projektů v byznys analytice (MG500 ),
 • Metodiky řešení projektů v IT (MG550 ).