Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metod : Metodiky a metody řešení projektů v IT
Metodiky a metody řešení projektů v IT
Kód skupiny metod

Standardní kód skupiny metod v MBI

:
MG550
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metod – obsahové zaměření, způsob využití.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metodik a metod zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled vybraných metod řešení projektů
 • CMMI for Development (CMMI-DEv) (M521 ),
 • Rational Unified Process (RUP) (M522 ),
 • Microsoft Solutions Framework (MSF) (M523 ),
 • OpenUP (M524 ),
 • Feature driven development (FDD) (M525 ),
 • Scrum (M526 ),
 • Extrémní programování (XP) (M527 ),
 • Metodika pro Malé Softwarové Projekty (MMSP) (M528 ),
 • Unified Modeling Language (UML) (M529 ),
 • Metody interview s uživateli a obchodními partnery (M530 ),
 • Large Scale Scrum (LeSS) (M531 ),
 • Scaled Agile Framework (SAFe) (M532 ),
 • User-centered design, Human-centered design (M533 ).
3. Využití metod v úlohách a skupinách úloh
 • Všechny uvedené metody se využívají ve skupině úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů, tj. ERP (TG420 ), WMS (TG426 ), BI (TG430 ), SSBI (TG450 ), MA (TG460 ), ECM (TG470 ), CRM (TG480 ).
 • Metody CMMI for Development, CMMI-DEv, Rational Unified Process, RUP, Microsoft Solutions Framework, MSF, OpenUP, Feature driven development , FDD, SCRUM, Extrémní programování, XP, Metodika pro Malé Softwarové Projekty, MMSP, Use Case diagramy se využívají primárně v analytických a implementačních úlohách, tj. Analýza a návrh aplikace – TASW (U412A ), Analýza a návrh aplikace – IASW (U412B ), Implementace aplikace – TASW (U413A ) a Implementace aplikace – IASW (U413B ) a dále podle jednotlivých typů projektů – ERP atd,
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/