Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Large Scale Scrum (LeSS)
Large Scale Scrum (LeSS)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M531
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Large Scale Scrum (LeSS) - celková charakteristika

1.1. Koncepce LeSS
  • LeSS je zkratkou pro Large Scale Scrum. Tato metodika umožňuje využít principy Scrumu, štíhlého a agilního vývoje ve velkých skupinách produktů . Jeho tvůrci jsou Craig Larman a Bas Vodde (LeSS, 2016). Jedná se především o implementaci principů, prvků a účelu Scrumu v kontextu větších projektů .
2. Poznámka
  • Charakteristika metodiky je v přiloženém PDF ke skupině metod (MG550 )