Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : User-centered design, Human-centered design
User-centered design, Human-centered design
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M533
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Popis, obsahové vymezení
 • V rámci metod návrhu aplikací jsou aktuálně zařazeny:
  • User-centered design,
  • Human-centered design.
2. User-centered design – základní charakteristika
 • User-centered design (dále UCD) sdružuje různé metody zapojující uživatele do tvorby produktu . UCD může být dále charakterizován jako vícefázový proces řešení problému, který nepožaduje po designerech pouze analýzu a návrh produktu, který bude chtít jeho uživatel používat , ale také ověření domněnek o chování uživatelů testováním v reálných podmínkách (Norman a Draper 1986). UCD také zdůrazňuje opakované zapojování uživatelů během celého životního cyklu produktu,
 • Donald Norman shrnuje 4 principy dobrého designu následovně (1988):
  • Viditelnost - uživatel je schopen pohledem určit stav systému a dostupnost akcí,
  • Dobrý konceptuální model - designer dává uživateli k dispozici konzistentní konceptuální model (neboli reprezentovaný),
  • Dobré mapování - uživatel je schopen pochopit vztah mezi akcemi a jejich výsledky, mezi stavem systému a tím, co je viditelné,
  • Zpětná vazba - uživatel dostává zpětnou vazbu o výsledcích svých akcí,
 • Uživatel má být pro designera produktu na prvním místě . Designer má za úkol navrhnout systém tak, aby ho uživatel byl schopen používat a minimalizovat úsilí k jeho pochopení . UCD je stejně jako human-centered design a další metodiky iterativním, opakujícím se procesem , jehož cílem má být co nejlépe řešit potřeby uživatelů.
3. Human-centered design – základní charakteristika
 • Další evolucí UCD je human-centered design (dále HCD). Ten vychází z principů iterativního přístupu k designu. Proces HCD ale není omezený jen na informační systémy, ale představuje kreativní přístup k řešení různých designových problémů. HCD je postavený na myšlence, že každý problém může být vyřešen pomocí správného designu řešení. HCD rozděluje kreativní ř ešení designových problémů do 3 fází :
  • Inspirace - popisuje metody vedoucí k poznání cílové skupiny a analýze jejích potřeb,
  • Ideace - se zaměřuje na zpracování dat nasbíraných v rámci fáze inspirace, jejich sdílení s dalšími členy týmu a generování nápadů a následných prototypů,
  • Implementace - provádí produktový tým uvedením nového řešení na trh. Poslední fáze popisuje také další kroky v životě produktu, jako je sbírání zpětné vazby a její zpracování,
 • K HCD se vztahuje norma ISO 9241-210:2010 , která poskytuje požadavky a doporučení pro celý životní cyklus interaktivních počítačových systémů.
4. Poznámky, reference:
 • Franek, O. (etnetera): Proces tvorby zadání a správy požadavků pro vývoj mobilní aplikace, VŠE, Praha. 2018,
 • NORMAN, Donald A., 1988. The psychology of everyday things. New York: Basic Books. ISBN 978-0-465-06709-1,
 • NORMAN, Donald A. a Stephen W. DRAPER, ed., 1986. User centered system design: new perspectives on human-computer interaction. Hillsdale, N.J.: Erlbaum. ISBN 978-0-89859-872-8.