Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Metodika pro Malé Softwarové Projekty (MMSP)
Metodika pro Malé Softwarové Projekty (MMSP)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M528
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Metodika pro Malé Softwarové Projekty (MMSP) - celková charakteristika

Metodika MMSP (Metodika pro Malé Softwarové Projekty) byla vytvořena v rámci diplomové práce [Rejnková, 2011] jako lokalizace a přizpůsobení metodiky OpenUP. Metodika je určena především pro projekty probíhající v rámci výuky softwarového inženýrství na VŠE v Praze, ale může být využívána i na reálných projektech v praxi. Metodika MMSP vychází z metodiky OpenUP verze 1.5.1.1 vytvářené a publikované v rámci projektu Eclipse Process Framework [OpenUP, 2010], ale je doplněna o další prvky, které vycházejí z jiných metodik, především agilních. MMSP je vytvořena jako plug-in k metodice OpenUP a může být dále upravována prostřednictvím nástroje Eclipse Process Framework Composer. Její aktuální verzi je možné nalézt na webových stránkách KITSCM/ .