Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Metodika pro Malé Softwarové Projekty (MMSP)
Metodika pro Malé Softwarové Projekty (MMSP)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M528
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Metodika pro Malé Softwarové Projekty (MMSP) - celková charakteristika
  • Metodika MMSP (Metodika pro Malé Softwarové Projekty) byla vytvořena jako l okalizace a přizpůsobení metodiky OpenUP .
  • Metodika MMSP vychází z metodiky OpenUP verze 1.5.1.1 vytvářené a publikované v rámci projektu Eclipse Process Framework (OpenUP, 2010), ale je doplněna o další prvky, které vycházejí z jiných metodik, především agilních.
  • MMSP je vytvořena jako plug-in k metodice OpenUP a může být dále upravována prostřednictvím nástroje Eclipse Process Framework Composer.
  • Její aktuální verzi je možné nalézt na webových stránkách KITSCM http://kitscm.vse.cz/ .