Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : OpenUP
OpenUP
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M524
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. OpenUP - celková charakteristika

Metodika OpenUP byla uvolněna v roce 2007 a je dostupná pod Eclipse Public License. Metodika vznikla zeštíhlením metodiky Unified Process a je tedy postavena na obdobných principech jako Rational Unified Process – je založena na iterativním a inkrementálním modelu životního cyklu, případech užití, řízení rizik a architektuře. Metodika OpenUP je stejně jako metodika RUP založena na konceptu Unified Method Architecture (UMA), a tak je zde oddělen znovupoužitelný metodický obsah od jeho aplikace v procesu. Metodika OpenUP je charakterizována jako minimálně dostatečná, ale zároveň kompletní metodika pro vývoj softwaru, která je snadno přizpůsobitelná a rozšiřitelná.