Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Microsoft Solutions Framework (MSF)
Microsoft Solutions Framework (MSF)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M523
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Microsoft Solutions Framework (MSF) - celková charakteristika
 • Microsoft Solutions Framework je rámec pro vývoj softwaru, ve kterém je možné definovat metodiku pro konkrétní organizaci, či konkrétní projekt.
1.1. Vývoj a koncepce metodiky
 • Metodika MSF vznikla na začátku devadesátých let minulého století a dále se vyvíjí. Současná verze MSF 4.0 akcentuje agilní přístupy a podporuje týmový vývoj aplikací.
 • Součástí MSF jsou dvě definované metodiky:
  • MSF for CMMI Process Improvement – je navržena tak, aby odpovídala úrovni zralosti 3 podle modelu CMMI,
  • MSF for Agile Software Development – agilní metodika, která je vhodná pro menší projekty s rychlou dodávkou.
 • Rámec MSF definuje dva modely – týmový a procesní.
1.2. Týmový model
 • Týmový model určuje, jak organizovat pracovníky a jejich aktivity tak, aby byl projekt úspěšný.
 • MSF rozděluje tým na sedm skupin: Zkušenosti uživatelů, Řízení produktu, Řízení projektu, Architektura, Vývoj, Testování, Release/provoz.
 • V rámci jednotlivých skupin týmového modelu jsou definovány role: Analytik, Produktový manažer, Projektový manažer, Architekt, Vývojář, Tester, Release manažer.
 • Rolím jsou přiřazeny aktivity , jejichž výstupem jsou pracovní produkty.
 • Jednotkou plánování a sledování práce členů týmu jsou pracovní položky .
 • Pro podporu řízení projektu se generují různá hlášení, která se publikují na projektovém portálu.
1.3. Procesní model
 • Procesní model MSF je iterativní model s krátkými iteracemi , které končí nasazením nové verze s přidanou nebo upravenou funkčností.
 • Procesní model MSF obsahuje pět základních fází: Tvorba vize (Envisioning), Plánování (Planning), Vývoj (Developing), Stabilizace (Stabilizing), Nasazení (Deploying).
 • Každá fáze končí kontrolním bodem , ve kterém se hodnotí dosavadní vývoj projektu a rozhoduje o pokračování, pozastavení nebo zrušení projektu.
 • Na pozadí modelu je ještě fáze Governance , která zajišťuje řízení a správu.
 • MSF definuje tři disciplíny, které obsahují činnosti spojené s řízením projektu: Řízení rizik (Risk Management), Příprava týmu (Readiness Management) a Řízení projektu (Project Management).
 • Metodika MSF je velmi těsně svázána s vývojovým prostředím Visual Studio Team System (VSTS) , které umožňuje udržovat na jednom místě zdrojový kód, testy, pracovní položky a metriky a usnadňuje tak sledování a řízení celého procesu.