Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Metody interview s uživateli a obchodními partnery
Metody interview s uživateli a obchodními partnery
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M530
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Metody interview s uživateli a obchodními partnery - celková charakteristika
  • Interview se pokládá za základní techniku pro zmapování uživatelských požadavků .
  • Protože většinou není kapacitně možné provést interview se všemi zaměstnanci v podniku, je nutné nejvhodnější pracovníky pro interview racionálně vybrat.
  • Výběr by měl být proveden horizontálně přes různá oddělení i vertikálně od vrcholového managementu po řadové zaměstnance.
  • Uživatele, respondenty je vhodné na interview f ormou krátkého školení předem připravit.