Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Use Case diagramy
Use Case diagramy
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M529
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Use Case diagramy - celková charakteristika

Diagram případů užití zachycuje funkční požadavky na systém. Element případ užití (Use Case) reprezentuje deklaraci poskytovaného nebo požadovaného chování popisovaného systému (subjektu). Každý případ užití popisuje chování, které subjekt může vykonávat v interakci s jedním nebo více účastníky (aktéry) v okolí subjektu. Způsob, jak chování probíhá, není popisován. Způsob je možné přesněji definovat pomocí scénáře či jinými typy diagramů – diagram aktivit, diagramy interakcí a stavový diagram.