Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Scrum
Scrum
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M526
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Scrum - celková charakteristika
  • Scrum je agilní metodika, která umožňuje zpracovávat rozsáhlé a komplexní projekty . V současné se době se jeho použití rozšířilo z oblasti vývoje software i do jiných činností, které vyžadují komplexní a inovativní přístup k práci (Scrum Alliance, 2016).
  • Metodika byla poprvé navržena Kenem Schwaberem, Jeffem Sutherlandem a Mikem Beedlem. Název scrum pochází z analogie s rugby, kterou ve své práci použili poprvé Takeuchi a Nonaka v roce 1986 (tamtéž).
  • Detailnější charakteristiky je v přiloženém dokumentu..
2. Poznámky, reference
3. Poznámka
  • Charakteristika metodiky je v přiloženém PDF ke skupině metod (MG550 )