Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na projekt
Náklady na projekt
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I502
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Náklady na projekt představují základ pro analýzy nákladů spojených s řešením a realizací projektu podle různých dimenzí. Náklady na projekty jsou stanoveny v rámci rozpočtu projektu a jsou průběžně posuzovány vzhledem k jejich aktuálnímu čerpání.

2. Související metriky
  1. Podíl počtu projektů dokončených v rámci stanoveného rozpočtu v %, podle typů projektů a dodavatelů,
  2. Podíl objemu skutečně čerpaných nákladů na projekt vzhledem k rozpočtovaným v %, podle projektů a dodavatelů.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Plán projektů (D123A ),
  • Projektový záměr (D124A ),
  • Účetní evidence (DQ041A ),
  • Rozpočet projektu (D411A ),
  • Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ),
  • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
  • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ).
4. Adekvátní dimenze