Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet aktuálně řešených projektů
Počet aktuálně řešených projektů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I501
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
projekt
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Počet aktuálně řešených projektů je v této oblasti hlavní ukazatel, případně rozdělený podle jednotlivých fází projektů.

2. Související metriky
  1. Aktuální doba trvání projektů ve dnech ve sledovaném období podle projektů a dodavatelů,
  2. Počet dokončených a předaných release projektů, podle projektů a dodavatelů,
  3. Počet nedodržených milníků projektů v projektovém plánu, podle projektů a dodavatelů,
  4. Počet identifikovaných rizik v projektech podle projektů a dodavatelů.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Plán projektů (D123A ),
  • Projektový záměr (D124A ),
  • Analýzy průběhu a výsledků projektu (D404A),
  • Rozpočet projektu (D411A ),
  • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
  • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ).
4. Adekvátní dimenze