Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Výnosy projektu
Výnosy projektu
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I506
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-03-20
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Tis. Kč, %
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Efekty, zejména výnosy z projektu - slouží pro sledování výše ekonomických i mimoekonomických výnosů z daného projektu a poměry dle typů zdrojů těchto výnosů.
  • Účelem je nastavení plánované výše (která bude mít vůbec smysl) na začátku projektu a zpětná kontrola (zdali projekt byl vůbec v něčem výnosný).
2. Související metriky
  • Podíl počtu projektů dosahujících po dokončení stanovených výnosů v % , podle typů projektů a dodavatelů,
  • Podíl objemu skutečně dosažených výnosů z projektu vzhledem k plánovaným v %, podle projektů a dodavatelů.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Plán projektu (D401A ),
  • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
  • Analýzy průběhu a výsledků projektu (D404A),
  • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ).
4. Adekvátní dimenze