Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Příprava a uzavírání SLA
Příprava a uzavírání SLA
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U105A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-08-25
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Příprava a uzavírání SLA“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je připravit všechny potřebné podklady pro přípravu SLA a následně SLA vytvořit, dohodnout a uzavřít.
2. Obsah úlohy
 • Příprava a uzavírání smlouvy o poskytování služby – SLA, Service Level Agreement zahrnuje kompletní obsahovou přípravu SLA pro jednotlivé útvary, případně externí partnery.
 • Smlouva přesně specifikuje dodávanou službu a obchodní a technické podmínky dodání. Může být vytvořena buď pro jednu službu z katalogu služeb, resp. může sdružovat několik provázaných služeb z katalogu (tzv. balíčkování služeb).
3. Vstupy úlohy:
 • Analytická a provozní dokumentace IT služby (D116A ),
 • Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ),
 • Protokol o testování IT služby (D112A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
 • Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ), aktualizovaná,
 • Katalog IT služeb (D111A ), aktualizovaný.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Existuje zájem vedení podniku na zvýšení disciplíny při zajišťování služeb jak na straně poskytovatelů IT služeb, tak jejich uživatelů,
 • Je definována potřeba převést vztahy mezi IT útvarem a uživatelskými útvary na ekonomický základ,
 • Jsou nastavena pravidla pro vytváření a uzavírání SLA mezi zúčastněnými stranami.
6. Doporučené praktiky
 • Je účelné připravovat SLA pouze v rozsahu odpovídajícím potřebám a složitosti informatiky podniku, není účelem vytvářet vždy SLA v co největším rozsahu,
 • Je třeba vytvořit standardní strukturu SLA podle konkrétních podmínek podniku a tu naplňovat,
 • Je třeba rozhodnout, mezi kterými subjekty budou SLA uzavírány (mezi podnikem a externími poskytovateli, mezi IT útvarem a uživatelskými útvary apod.).
 • Je účelně v cca ročních nebo (podle potřeby kratších) periodách vyhodnocovat stav SLA , způsob jejich použití, jejich plnění a podle toho strukturu i obsah SLA upravovat.
7. “Příprava a uzavírání SLA“ - klíčové aktivity
 • Analýza vstupní dokumentace služby, resp. služeb - dokumentace návrhu IT služby a dokumentace technického zajištění.
 • Vytvoření prvotního návrhu SLA - dle standardní struktury podnikových SLA.
 • Specifikace konkrétních parametrů SLA - dle požadavků uživatelských útvarů a možností poskytovatelů služeb, jako např. funkcionalita, dostupnost služby, cena služby, sankce, bonusy atd.
 • Projednání navržené SLA - s vedením zákazníka, uživatelského útvaru a s poskytovatelem služby.
 • Odsouhlasení a uzavření SLA - finální kompletace SLA a podepsání jednotlivými stranami.