Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům
KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ008A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům - účel dokumentu

Účelem je definovat soustavu klíčových indikátorů výkonnosti podniku, tj. hlavních ukazatelů nejvýznamnějších pro řízení podniku.

2. Obsah dokumentu

Dokument obsahuje vymezení KPI (Key Performance Indicator) a jejich přiřazení k doménám, resp. procesům řízení podniku. KPI a jejich hodnocení jsou hlavní náplní dashboardů podle jednotlivých domén řízení nebo manažerských rolí.