Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb
Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U152A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb“ – cíl, účel

Cílem úlohy je zajistit potřebný výkon informačního systému a odpovídající kapacity technologické infrastruktury.

2. Obsah úlohy

Úloha zahrnuje průběžné sledování a zajišťování potřebného výkonu IT jako celku a technologické infrastruktury, zejména s ohledem na špičková zatížení a případné výkyvy v nárocích na její provoz. Obsah úlohy představují tyto aktivity:

 1. specifikace požadavků na výkon systému, zejména při špičkových zatíženích,
 2. analýza výkyvů v zatížení systému,
 3. analýza výkyvů v zatížení systému na úrovni infrastruktury, na úrovni aplikací, na úrovni organizace provozu,
 4. řešení nedostatku současných kapacit.
3. Vstupy úlohy:
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
 • Operation Level Agreement, OLA (D104A ),
 • Report o průběhu plnění SLA (D114A ),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Evidence incidentů a problémů a jejich řešení (D721A ),
 • Dokumentace provozu service-desku (D723A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ), aktualizovaný,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ), aktualizovaný,
 • RFC, požadavek na změnu (D725A ),
 • Návrh na změnu kontraktu a SLA (D726A ).
5. “Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb“ - klíčové aktivity

5.1. Specifikace požadavků na výkon systému

Zejména při špičkových zatíženích.

5.2. Analýza výkyvů v zatížení systému

Na úrovni infrastruktury, na úrovni aplikací, na úrovni organizace provozu.

5.3. Řešení nedostatku současných kapacit