Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb
Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U152A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajistit potřebný výkon informačního systému a odpovídající kapacity technologické infrastruktury.
2. Obsah úlohy
 • Úloha zahrnuje průběžné sledování a zajišťování potřebného výkonu IT jako celku a technologické infrastruktury, zejména s ohledem na špičková zatížení a případné výkyvy v nárocích na její provoz.
 • Obsah úlohy představují tyto aktivity :
  • specifikace požadavků na výkon systému, zejména při špičkových zatíženích,
  • analýza výkyvů v zatížení systému,
  • analýza výkyvů v zatížení systému na úrovni infrastruktury, na úrovni aplikací, na úrovni organizace provozu,
  • řešení nedostatku současných kapacit.
3. Vstupy úlohy:
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
 • Operation Level Agreement, OLA (D104A ),
 • Report o průběhu plnění SLA (D114A ),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Evidence incidentů a problémů a jejich řešení (D721A ),
 • Dokumentace provozu service-desku (D723A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ), aktualizovaný,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ), aktualizovaný,
 • RFC, požadavek na změnu (D725A ),
 • Návrh na změnu kontraktu a SLA (D726A ).
5. “Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb“ - klíčové aktivity
 • Specifikace požadavků na výkon systému - zejména při špičkových zatíženích.
 • Analýza výkyvů v zatížení systému - na úrovni infrastruktury, na úrovni aplikací, na úrovni organizace provozu.
 • Řešení nedostatku současných kapacit