Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Stávající IT služby již nevyhovují a je třeba je aktualizovat
Stávající IT služby již nevyhovují a je třeba je aktualizovat
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S113
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Je otázkou, jak zajistit požadovanou kvalitu IT služeb (v dostupnosti, výkonu, bezpečnosti)?
 2. Jsou IT služby, zejména aplikační dostatečně flexibilní vzhledem ke změnám uživatelských požadavků nebo nabídce nových produktů na trhu?
 3. Jaká je současná úroveň provázanosti IT služeb, např. data ani funkce nejsou efektivně sdílena nebo přenášena mezi jednotlivými IT službami?
 4. Zajišťuje informatika požadovaný výkon, včetně špičkového zatížení?
 5. Jsou IT služby dostatečně otestované se zpracovanými protokoly o testování služby?
 6. Existují služby, jejichž poskytování je třeba na základě hodnocení jejich využití, případně jejich kvality ukončit ?
 7. Existují problémy v zajištění dostupnosti IT služeb uživatelům a v kontinuitě jejich rozvoje?
 8. Jaká je kvalita a úroveň provozu outsourcovaných aplikací ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Řízení dostupnosti a kontinuity IT služeb (U151A ),
 • Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb (U152A ),
 • Zajištění flexibility IT služeb (U153A ),
 • Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Předpokladem pro hodnocení kvality IT služeb a jejich řešení je vedle Katalogu IT služeb, viz MBI dokument (D111A ) i Katalog požadavků na IT služby, viz MBI dokument (D042A ),
 • Informatika musí být koncipována tak, aby byla dostatečně škálovatelná vzhledem k provozním změnám a požadavkům.