Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je nutné vytvořit kvalitní katalog IT služeb
Je nutné vytvořit kvalitní katalog IT služeb
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S111
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Je potřeba zlepšit orientaci uživatelů a zákazníků v poskytovaných IT službách?
  2. Je provedena kategorizace IT služeb, umožňující uživatelům a zákazníkům se jejich nabídce rychle orientovat?
  3. Existuje dohoda na standardní kategorizaci a vymezení IT služeb mezi poskytovateli služeb, IT útvary a uživatelskými útvary?
  4. Jsou jasně nastavená pravidla na zavádění, resp. aktivaci nových IT služeb do provozu a užití?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení jsou uvedena v následujících bodech:

  • Katalog služeb může stát základem pro vytvoření dimenze IT služeb pro různé analytické aplikace a s tím bude mít další a velmi široké uplatnění,
  • Pro katalog IT služeb, jeho naplňování a rozvoj musí být definovány v rámci IT Governance příslušné role s jasně vymezenými zodpovědnostmi a kompetencemi