Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je nutné zajistit ochranu objektu bezpečnostním (kamerovým) systémem s uchováním osobních údajů.
Je nutné zajistit ochranu objektu bezpečnostním (kamerovým) systémem s uchováním osobních údajů.
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S182
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Černohorský, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-04-15
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Jsou naplněny právní aspekty pro provozování bezpečnostního (kamerového) systému se záznamem osobních údajů?
  2. Jsou připraveny podklady a podmínky pro implementaci kamerového systému ?
  3. Existují jiné možnosti ochrany majetku a osob než požadovaný bezpečnostní systém?
2. Řešení v úlohách MBI:
  • Provozování bezpečnostního (kamerového) systému (U165A ).
3. Doporučení, praktiky
  • V řízení bezpečnosti je účelné řešit bezpečnost IT jako součást, případně v úzkých vazbách na řešení bezpečnosti podniku jako celku,
  • Při návrhu bezpečnostních opatření je nezbytné brát v úvahu existující rizika a na druhé straně i ekonomickou náročnost takových opatření,
  • Při návrhu kamerového bezpečnostního systému je nutné brát ohled na zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Poznámky, reference
  • Česká republika. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. In: 101/2000 Sb. 2000.