Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : U kvalitních IT služeb lze realizovat jejich prodej jako obchodní komodity
U kvalitních IT služeb lze realizovat jejich prodej jako obchodní komodity
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S142
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Jsou nastavena pravidla pro realizaci prodeje IT služeb a produktů?
  2. Jsou vytvořeny a odsouhlaseny ceníky IT služeb a produktů pro externí zákazníky?
  3. Je zajištěna informovanost zákazníků o nabídce podniku v oblasti IT služeb a produktů, případně i marketingové akce?
  4. Je připraveno ekonomické vyhodnocení prodávaných IT služeb a produktů?
2. Řešení v úlohách MBI:
  • Řízení prodeje IT služeb (U131A ).
3. Doporučení, praktiky
  • Při plánování prodejů v oblasti IT je účelné rozlišovat přímé prodeje IT služeb, případně produktů a prodeje IT jako přidané hodnoty k základním produktům a službách, jako např. projektové služby při prodejích staveb, nábytku apod.