Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení prodeje IT služeb
Řízení prodeje IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U131A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení prodeje IT služeb“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je specifikovat nabídku IT služeb a definovat obchodní podmínky a pravidla pro jejich prodej. Realizovat jednotlivé obchodní aktivity.
2. Obsah úlohy
 • Úloha představuje prodej projektových služeb, konzultačních služeb, software atd., a to jako samostatných komodit, nebo jako přidané hodnoty k základním produktům a službám, např. při koupi rodinných domů, prodeji aut, nábytku apod.
 • Tento proces zahrnuje všechny běžné obchodní aktivity :
  • vyhodnocení zákazníků,
  • přípravu zakázky,
  • přípravu smluv, případně SLA,
  • realizaci smluv.
3. Vstupy úlohy:
 • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Byznys model podniku (DQ006A ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 • Evidence marketingu (DQ351A),
 • Plán marketingových akcí (DQ371A),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Katalog cílů informatiky (D041A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Analýzy prodeje (DQ112A ),
 • Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ), aktualizovaný,
 • Evidence zákazníků (DQ102A), aktualizovaná,
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A), aktualizovaná,
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A), aktualizované.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Předpokladem je vysoká kvalita a dostupnost IT služeb zaměřených na reálné potřeby zákazníků,
 • Obdobně jako u jiných produktů a služeb jsou podstatným vstupem pro nabídku výsledky zákaznických průzkumů a marketingových analýz v oblasti IT služeb,
 • Segmentace zákazníků z pohledu nabízených IT služeb bude znamenat jejich přesnější přiblížení jejich potřebám a zkvalitnění řízení v této oblasti.
6. Doporučené praktiky
 • Je účelné průběžně mapovat nabídku IT služeb konkurence a její úspěšnost,
 • Řízení IT služeb má být součástí funkcionality systému CRM, pokud je v podniku implementován.
7. “Řízení prodeje IT služeb“ - klíčové aktivity
 • Kompletace dokumentace o poskytovaných službách externím zákazníkům - přehledy zákazníků, poskytované služby zákazníkům, aktuální obchodní dokumentace, marketingová dokumentace.
 • Segmentace aktuálních zákazníků IT služeb - obchodní partneři - komerční sféra, veřejnost, veřejná správa. Specifikace klíčových atributů zákaznických segmentů, stanovení priorit v orientaci služeb na jednotlivé segmenty.
 • Analýza současného stavu poskytování a prodeje IT služeb - analýza služeb dle vlastních nebo externích statistik analýza kvality a objemu služeb podle segmentů a typů zákazníků, dle typů poskytovaných IT služeb.
 • Realizace a vyhodnocení průzkumů zákaznické spokojenosti s poskytovanými IT službami.
 • Návrh změn v koncepci prodeje IT služeb - Orientace služeb na skupiny zákazníků dle stanovených priorit, změny v ekonomických parametrech služeb, návrh změn v organizačním a technologickém zajištění prodávaných služeb. Stanovení cenové politiky poskytovaných IT služeb.
 • Návrh a realizace marketingových akcí - ve vztahu k nově koncipované nabídce IT služeb, presentace nové nabídky služeb různými komunikačními kanály.
 • Příprava podkladů pro obchodní dokumentaci k nové nabídce IT služeb - obchodní smlouvy, SLA apod. Ekonomické hodnocení nabídky IT služeb na základě jednotlivých připravovaných dokumentů.
 • Obchodní jednání - příprava, projednání, uzavření nových obchodních smluv na prodej IT služeb.