Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Byznys model podniku
Byznys model podniku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ006A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Hladík, M., KPMG
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-09-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Byznys model podniku - účel dokumentu
 • Cílem je pochopení základního fungování firmy, uvědomění si souvislostí jednotlivých částí a aspektů firmy atp.) a aplikace tohoto přístupu při řešení strategické úlohy (např. zavedení nového produktu, digitalizace).
 • Podrobněji - viz faktor (F054 ).
2.
 1. Předmět činnosti, produkt, proč ho zákazník chce?
 2. Vymezení zákaznického segmentu,
 3. Způsob komunikace se zákazníkem,
 4. Distribuční kanály, způsob dodání produktu zákazníkovi,
 5. Postupy a činnosti spojené s vytvořením produktu,
 6. Klíčové zdroje pro tvorbu produktu,
 7. Obchodní a další partneři,
 8. Tržby, výnosy, zisky z produktu,
 9. Náklady na tvorbu a prodej produktu