Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Byznys model podniku
Byznys model podniku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ006A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Dohnal, J.,MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Byznys model podniku - účel dokumentu
  • Cílem je popsat účel byznys modelu , jeho podstatné principy a charakteristiky.
2. Obsah dokumentu
  • Byznys model definuje propojení mezi :
    • cíli byznysu,
    • z nich vycházející strategií byznysu,
    • provozním modelem podniku.