Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Business model
Business model
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F054
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Hladík, M. (KPMG)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-09-28
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Business model je forma a přístup pro kvalitní pochopení základního fungování firmy.
2. Efekty a výhody
  1. Podporuje uvědomění si souvislostí jednotlivých částí a aspektů firmy,
  2. Umožňuje kvalifikovanou aplikaci tohoto přístupu při řešení strategické úlohy v řízení firmy.
3. Problémy a omezení
  1. Vyžaduje motivaci a zájem ze strany vedení firmy pro využití tohoto přístupu,
  2. Představuje určitou pracovní a časovou náročnost.