Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT - software
IT - software
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG830
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. IT - software – účel
 • Cílem této podskupiny je klasifikovat softwarové prostředky a technologie, vymezit jejich podstatu a charakteristiky jako vstupy pro úlohy řízení IT, především na taktické i operativní úrovni řízení.
2. IT - software– podstata
 • Způsob zachycení informace, její prezentaci, zpracování, ukládání, uchovávání a přenášení a jejich řízení zajišťuje software a různé softwarové technbologie.
3. IT - software – přehled faktorů
 • Aplikační software (ASW) – jako hlavní součást jednotlivých typ aplikací, jejichž charakteristiky jsou obsaženy ve skupině aplikačních faktorů - Faktory IT aplikací (FG300),
 • Základní software (ZSW) - který umožňuje provozovat aplikace IT a zajišťuje pro aplikace IT celou soustavu služeb:
  • Operační systém (F830),
  • Podpůrné programy (utility) (F831),
  • Technologie virtualizace (F832),
  • Virtualizace serverů (F833 ),
  • Virtualizace pracovních stanic (VDI) (F834 ),
  • Virtualizace mobilních zařízení (F835),
  • Middleware (F836).
 • Software podporující rozvoj informačního systému, vývoj ASW a zajišťující podporu řízení provozu informačního systému:
  • Computer Aided Systems Engineering (CASE) (F837),
  • Software pro podporu aktivit spojených s řízením provozu podnikového IT (F838).
 • SOA, Service Oriented Architecture (F841 ),
 • Webové služby (F842 ).