Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Komunikace
Komunikace
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG830
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů
 • Účelem podskupiny faktorů je analyzovat vlivy nejrůznějších komunikačních možností na podnikové řízení a řízení provozu a rozvoje IT.
3. Přehled faktorů
 • SOA, Service Oriented Architecture, (F831 ),
 • Webové služby (F832 ),
 • Web 2.0 (F836),
 • Bring-Your-Own-Device (BYOD) (F840 ),
 • Bring-Your-Own-Cloud (BYOC) (F841),.
4. Vliv faktorů na úlohy
 • Řízení technologických zdrojů (TG203 ),
 • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ),
 • Plán transformace IT podniku do cílového stav (TG005 ),
 • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
 • Řízení investic do IT (TG303 ),
 • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
 • Řízení a správa IT zdrojů (TG701 )