Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Web 2.0
Web 2.0
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F836
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-10-07
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Web 2.0 - obsahové vymezení faktoru
  • S rozvojem využívání služeb Internetu vznikl požadavek na jeho schopnost zapojit uživatele do utváření informací. Tímto řešením se stal tzv. Web 2.0 .
  • Problematiku lze charakterizovat jak z technologického hlediska, tak soustavou principů . Web 2.0 z technologického hlediska představuje rozšíření možnosti prohlížeče Internetu zpracovat dodatečný programový kód a jednoduše utvářet tzv. Rich Internet Application (RIA) . Dnes k těmto technologiím patří AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), Flash a SilverLight .
  • Významnější je však hledisko orientující se na přístup uživatelů k webu , kdy od původního – pasivního přístupu, kde uživatel byl především „čtenářem“, se přechází k výrazně kooperativnímu způsobu užití webu , kdy uživatel má takové prostředky, jež mu snadno umožní být tvůrcem obsahu.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT

WEB 2.0 představuje prostředí – platformu:

  1. s obrovskou koncentrací dat, kde rychlost vzniku nových dat je podporována jednoduchými, uživatelům srozumitelnými prostředky (wiki systémy, blog, …),
  2. umožňující uživatelům jednoduše propojovat a kombinovat informace (tzv. mashup ). Velmi časté je propojování různých informací s geografickými systémy (např. Flightradar24.com, Panoramio.com apod.),
  3. umožňující stírat rozdíl mezi tím, kdo informace vytváří (producent) a tím kdo informace přijímá (konzument) a umožňující many-to-many komunikaci (např. sociální sítě),
  4. disponující vhodnou úrovní hodnotících systémů , jimiž je zajištěna kredibilita systému celého,
  5. umožňující, abychom se se svými informacemi (a službami) mohli zaměřit i na menší skupiny uživatelů (princip Long Tail známý ze statistiky), které bychom bez existence technologií WEB 2.0 nemohli oslovit.