Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Bring-Your-Own-Cloud (BYOC)
Bring-Your-Own-Cloud (BYOC)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F841
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE), Oganesjan, N. (INSYCO), Černohorský, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-10-08
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Bring-Your-Own-Cloud (BYOC) - obsahové vymezení faktoru
  • BYOC představuje koncept/trend, který dovoluje zaměstnancům používat služby privátních anebo veřejných cloudů třetích stran při výkonu určitých pracovních úloh (Janssen, 2014). Nástup BYOC v podnikové sféře se někdy označuje jako „šedá informatika“ .
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Je pro zaměstnance pohodlné, intuitivní a efektivní,
  2. Je připraveno k okamžitému použití a zajišťuje verzování a synchronizaci dat,
  3. Umožňuje pracovat po částech kdykoliv a odkudkoliv ,
  4. Podniková informatika není schopna nabídnout lepší řešení .
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Ztráta kontroly nad podnikovými zdroji - podnik nemá představu, jaký zaměstnanec využívá jaké informační technologie, nemá nad nimi kontrolu, takže nemůže efektivně plánovat i své informatické zdroje,
  2. Využívání nekonzistentních systémů - zaměstnanci používají různá zařízení, aplikace a platformy, které jsou navzájem v mnoha případech nekompatibilní. Podniková informatika pak není schopna hbitě, pružně a efektivně reagovat a zajistit funkčnost podnikových aplikací v různorodém prostředí, což následně zvyšuje nespokojenost uživatelů,
  3. Zvýšení rizika ztráty dat a chybějící kontrola nad nimi – podnik nemá přehled nad tím, kdo, jak a kdy využívá podniková data a aplikace,
  4. Zvýšení rizika chyby - za bezpečnost dat přebírá plnou odpovědnost zaměstnanec, který si vybral určitou aplikaci. Protože se v mnoha případech se nejedná o IT profesionála, pak nezná všechna rizika.

4. Poznámky, reference