Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Bring-Your-Own-Device (BYOD)
Bring-Your-Own-Device (BYOD)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F840
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE), Oganesjan, N. (INSYCO), Černohorský, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-10-07
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Bring-Your-Own-Device (BYOD) - obsahové vymezení faktoru
  • Rozvoj mobility, reprezentovaný širokou dostupností mobilních přenosných počítačů, je základem trendu, který se označuje pojmem Bring-Your-Own-Device (BYOD) - „Přines si své zařízení“.
  • BYOD je IT politikou , v níž je zaměstnancům, byznys partnerům a dalším uživatelům povoleno, nebo jsou podnikem podněcováni k využívání svých vlastních mobilních zařízení při přístupu k podnikovým datům a aplikacím. V současné době je akceptace tohoto trendu v podnikovém prostředí výzvou pro podnikový i IT management , neboť jsou s ním spojeny jak pozitivní efekty, tak problémy a rizika. Přitom, to co je efektem pro zaměstnance může být rizikem pro podnik a naopak.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Úspory spojené s pořízením nových mobilních zařízení a jejich následném vykazování v majetku společnosti,
  2. Vyšší flexibilita a mobilita zaměstnanců,
  3. Celková efektivita výkonu pracovníků.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Přetěžování IT útvarů požadovanou podporou privátních zařízení,
  2. Diverzita platforem ,
  3. Tlak na informační bezpečnost - v komplikovanějším nastavení a správě zařízení, v možném úniku firemních dat ze zařízení chráněných vlastnickými právy uživatelů a v oddělení soukromých dat od dat pracovních,
  4. Vyšší náklady společnosti spojené s užíváním privátních zařízení – zajištění funkcionality interních IS s různorodými zařízeními uživatelů.
4. Poznámky, reference