Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zálohování dat
Zálohování dat
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U702B
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Svatošová, M. (KIT VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-05-30
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zálohování dat“ – účel
  • Účelem úlohy je zajistit efektivní fungování procesu zálohování. Zálohování slouží k ochraně firemních dat před katastrofami. Cílem této úlohy je také zajistit obnovení dat do původního stavu v případě ztráty nebo poškození.
2. Obsah úlohy „Zálohování dat“
  • Řízení zálohování v podniku má zajistit, že všechna relevantní a kritická data pro chod podniku jsou zálohována,
  • Zálohování probíhá dle předem nastaveného plánu s danou pravidelností dle potřeb podniku a legislativních požadavků,
  • Data je možné obnovit za stanovený čas.
3. Vstupy úlohy:
  • Katalog požadavků na IT (D042A ),
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Dokumentace k zálohovacímu softwaru,
  • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
  • Smlouva s dodavatelem zálohovacího softwaru,
  • Rozpočet IT (D325A ).
4. Výstupy úlohy:
  • Dokumentace – Zálohování (součástí je Plán zálohování),
  • Proces zálohování,
  • Katalog IT služeb (D111A ), aktualizovaný,
  • Katalog požadavků na IT (D042A ), aktualizovaný,
  • Matice odpovědnosti – Zálohování.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Proces zálohování by měl být co nejvíce automatizovaný, vhodné je používat zálohovací software.
  • Proces zálohování musí být důkladně naplánován, řízení zálohování je postaveno na tomto plánu.
  • Protokoly ze zálohovacího softwaru je důležité pravidelně kontrolovat, aby se odhalily případné problémy. Doporučeno je nastavit automatickou notifikaci v zálohovacím softwaru, pokud se stane něco nestandartního.
  • Veškeré nastavení a databáze zálohovacího softwaru musí být také zálohovány, aby nedošlo k znemožnění obnovy.
  • Řízení zálohování je integrováno s řízením změn (Change Management), aby byla zajištěna možnost dynamicky reagovat na nové požadavky ohledně zálohování.
6. Klíčové aktivity „Zahájení projektu“

6.1. Plánování záloh z hlediska času
  • Určuje se, jak často mají být jednotlivé zálohy prováděny. Je zde definována frekvence záloh na základě důležitosti dat pro podnik a na základě tzv. zálohovacího okna, tedy časového prostoru, kdy je systém méně používaný a je vhodné provést zálohu.
6.2. Plánování záloh z hlediska typu zálohy
  • Kombinuje se časový plán s typem zálohy (úplná, inkrementální, rozdílová).
  • Plánuje se podle délky zálohovacího okna, které je k dispozici a požadavkům, které jsou na zálohování.
6.3. Plánování záloh z hlediska typu umístění
  • Zálohy je nutné naplánovat i z hlediska typu umístění, tedy, kam se budou zálohovaná data ukládat a zda se budou nebo nebudou replikovat vícekrát.
  • Záleží na požadavcích na rychlost přístupu a obnovení.
6.4. Zajištění zálohování pro veškerá relevantní podniková data
  • Identifikace všech dat v podniku, které je důležité zálohovat, na základě jejich kritičnosti a důležitosti pro chod podniku.
6.5. Vytvoření matice odpovědnosti
  • Slouží pro rozdělení a přiřazení odpovědnosti jednotlivým pracovníkům společnosti, aby bylo jasně určeno, kdo je odpovědný za zálohování a aby bylo jasné, kdo práci provádí, s kým má být konzultována a kdo o má o této činnosti být informován.
6.6. Zajištění pravidelného a kontinuálního testování zálohování
  • Testování zálohování je nutné k ověření, zda proces funguje a je efektivní. Hlavně se jedná o otestování možnosti obnovit soubory (jednotlivé i více) nebo celé servery a aplikace.