Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Správa IT infrastruktury
Správa IT infrastruktury
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U701A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Černohorský, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-06
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Správa IT infrastruktury“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajistit potřebnou disponibilitu technologické infrastruktury . Identifikovat problémy v koncepci infrastruktury , resp. v technologické architektuře, v kapacitních omezeních, spolehlivosti atd. a navrhovat možná řešení.
2. Obsah úlohy
 • Správa sítě a technologických zdrojů zahrnuje :
  • sledování a nepřetržitou kontrolu jednotlivých komponent technologické infrastruktury,
  • administraci serverů,
  • fyzickou i logickou správu LAN/VLAN/VPN,
  • správu WAN,
  • provoz operačních systémů, systémového managementu a Firewallu,
  • nastavení přístupových práv atd.
3. Vstupy úlohy:
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Datová architektura (D055A ),
 • Softwarová architektura (D056A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Plán rozvoje pracovních kapacit (D223A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Konfigurační databáze (D231A ),
 • Evidence softwarových aktiv (D234A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Technická dokumentace sítě (D712A),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Evidence softwarových aktiv (D234A ), aktualizovaná,
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Kapacitní plán v IT (D236A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Předpokladem je kvalitní, úplná a pravidelně aktualizovaná dokumentace provozu IT infrastruktury i aplikací
 • Kvalitní konfigurační databáze a konfigurační management,
 • Efektivní uplatnění dohledových systémů a průběžné (automatizované) vyhodnocování jejich protokolů.
6. Doporučené praktiky
 • Je účelné přesně nastavit v SLA podmínky provozu aplikací i infrastruktury , např. doby reakce na vzniklý výpadek nebo poruchu, doba na vyřešení vzniklého problému apod.
7. “Správa IT infrastruktury“ - klíčové aktivity

7.1. Správa serverů
 • Správa serverů zahrnuje vedení a zpracování tzv. provozních deníků zahrnující evidenci stavu IT komponent, úroveň jejich využití, evidenci poruch a výpadků.
 • Správa zahrnuje p lánování a realizaci běžných provozních činností , jako např. instalaci software, testování zařízení, řízení archivace, kontrola a archivace provozních protokolů (logů), rekonstrukce po výpadcích, rekonfigurace serverů v případě potřeby apod.
 • Zahrnuje rovněž analýzy zjištěných poruch, jejich řešení a komunikaci s dodavateli u běžně neodstranitelných závad.
 • V době virtualizace podléhá správě serverů i plánování virtualizační strategie serverů a jejich nasazení správa ve virutálním prostředí.
7.2. Správa sítí LAN / VLAN, WAN, VPN
 • Správa sítě představuje vedení a zpracování tzv. provozních deníků sítě , které obsahují přehledy stavu IT komponent, evidenci poruch a výpadků, testování zařízení, kontrola a archivace provozních protokolů (logů) včetně záznamů o bezpečnostních incedentech. Do uvedené činnosti řízení spadá zajištění připojení podnikové počítačové sítě do sítě Internet, propojení s obchodními partnery apod. Vedle těchto základních služeb se uskutečňuje materiální zajištění provozu - náhradními díly, provozním materiálem apod.
 • V době virtualizačních technologií je vhodné se zamyslet nad nasazením virtualizace sítě s využitím patřičných technologií za účelem dlouhodobé úspory finančních prostředků útvaru IT.
7.3. Správa koncových stanic sítě
 • Řízení správy koncových stanic zahrnuje evidenci pracovních stanic, podporu při instalaci software na pracovních stanicích uživatelů, řešení poruch a technických problémů uživatelů.
 • Specifickou součástí je řízení vzdálené správy koncových stanic a zajištění bezpečnosti pracovních stanic.