Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Správa IT infrastruktury
Správa IT infrastruktury
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U701A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Černohorský, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Správa IT infrastruktury“ – cíl, účel

Cílem úlohy je zajistit potřebnou disponibilitu technologické infrastruktury. Identifikovat problémy v koncepci infrastruktury, resp. v technologické architektuře, v kapacitních omezeních, spolehlivosti atd. a navrhovat možná řešení.

2. Obsah úlohy

Správa sítě a technologických zdrojů zahrnuje:

 1. sledování a nepřetržitou kontrolu jednotlivých komponent technologické infrastruktury,
 2. administraci serverů,
 3. fyzickou i logickou správu LAN/VLAN/VPN,
 4. správu WAN,
 5. provoz operačních systémů, systémového managementu a Firewallu,
 6. nastavení přístupových práv atd.
3. Vstupy úlohy:
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Datová architektura (D055A ),
 • Softwarová architektura (D056A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Plán rozvoje pracovních kapacit (D223A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Konfigurační databáze (D231A ),
 • Evidence softwarových aktiv (D234A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Technická dokumentace sítě (D712A),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Evidence softwarových aktiv (D234A ), aktualizovaná,
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Kapacitní plán v IT (D236A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Předpokladem je kvalitní, úplná a pravidelně aktualizovaná dokumentace provozu IT infrastruktury i aplikací
 • Kvalitní konfigurační databáze a konfigurační management,
 • Efektivní uplatnění dohledových systémů a průběžné (automatizované) vyhodnocování jejich protokolů.
6. Doporučené praktiky

Je účelné přesně nastavit v SLA podmínky provozu aplikací i infrastruktury, např. doby reakce na vzniklý výpadek nebo poruchu, doba na vyřešení vzniklého problému apod.

7. “Správa IT infrastruktury“ - klíčové aktivity

7.1. Správa serverů

Správa serverů zahrnuje vedení a zpracování tzv. provozních deníků zahrnující evidenci stavu IT komponent, úroveň jejich využití, evidenci poruch a výpadků. Správa zahrnuje plánování a realizaci běžných provozních činností, jako např. instalaci software, testování zařízení, řízení archivace, kontrola a archivace provozních protokolů (logů), rekonstrukce po výpadcích, rekonfigurace serverů v případě potřeby apod. Zahrnuje rovněž analýzy zjištěných poruch, jejich řešení a komunikaci s dodavateli u běžně neodstranitelných závad. V době virtualizace podléhá správě serverů i plánování virtualizační strategie serverů a jejich nasazení správa ve virutálním prostředí.

7.2. Správa sítí LAN / VLAN, WAN, VPN

Správa sítě představuje vedení a zpracování tzv. provozních deníků sítě, které obsahují přehledy stavu IT komponent, evidenci poruch a výpadků, testování zařízení, kontrola a archivace provozních protokolů (logů) včetně záznamů o bezpečnostních incedentech. Do uvedené činnosti řízení spadá zajištění připojení podnikové počítačové sítě do sítě Internet, propojení s obchodními partnery apod. Vedle těchto základních služeb se uskutečňuje materiální zajištění provozu - náhradními díly, provozním materiálem apod. V době virtualizačních technologií je vhodné se zamyslet nad nasazením virtualizace sítě s využitím patřičných technologií za účelem dlouhodobé úspory finančních prostředků útvaru IT.

7.3. Správa koncových stanic sítě

Řízení správy koncových stanic zahrnuje evidenci pracovních stanic, podporu při instalaci software na pracovních stanicích uživatelů, řešení poruch a technických problémů uživatelů. Specifickou součástí je řízení vzdálené správy koncových stanic a zajištění bezpečnosti pracovních stanic.