Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : ISO/IEC 20000
ISO/IEC 20000
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M206
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. ISO/IEC 20000 - celková charakteristika

Normy ISO/IEC 20000 jsou standard pro řízení IT služeb s vazbou na ITIL. Umožňují provádět certifikaci IT procesů, a to v jak v zákaznických, tak dodavatelských firmách. Obsahují sadu několika norem. Dále zahrnují:

  1. ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements definuje požadavky na systém řízení IT služeb a umožňuje v případě shody provádět certifikaci,
  2. ISO/IEC 20000-2:2012 Information technology – Service management – Part 2: Guidance on the application of service management systems obsahuje pokyny a doporučení pro použití systémů managementu služeb,
  3. ISO/IEC TR 20000-3:2009 Information technology – Service management – Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1,
  4. ISO/IEC TR 20000-4:2010 Information technology – Service management – Part 4: Process reference model,
  5. ISO/IEC TR 20000-5:2010 Information technology – Service management – Part 5: Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1.