Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : ISO/IEC 29110 Life-Cycle Profiles for Very Small Entities
ISO/IEC 29110 Life-Cycle Profiles for Very Small Entities
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M208
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. ISO/IEC 29110 Life-Cycle Profiles for Very Small Entities - celková charakteristika

1.1. Obsah normy
 • Mezinárodní norma ISO/IEC 29110 je sada norem, profilů, technických zpráv a směrnic, zaměřená na velmi malé podniky . Velmi malý podnikem je myšlena společnost, organizace, oddělení, nebo projekt, který čítá až 25 osob .
 • Bylo zjištěno, že malé a střední podniky považují za obtížné implementovat mezinárodní normy . Většina malých a středních podniků si nemůže dovolit potřebné zdroje (lidské, finanční, časové). Proto byla vyvinuta sada norem a technických zpráv zaměřená na malé a střední podniky.
 • Základem jsou profily, které definují podmnožinu mezinárodních norem (např. ISO/IEC/IEEE 12207 a ISO/IEC 15289) s ohledem na prostředí malých a středních podniků.
1.2. Struktura normy
 • Řada ISO/IEC 29110 byla vytvořena za účelem zlepšení kvality produktu, nebo služeb a výkonnosti procesů.
 • Sada norem se člení do následujících částí:
  • Část 1 – Přehled - Malé a střední podniky, posuzovatelé, producenti norem, prodejci nástrojů a metodologií,
  • Část 2 - Framework a taxonomie - Producenti norem, prodejci nástrojů a metodologií. Není určeno pro malé a střední podniky.
  • Část 3 - Příručka pro posuzování procesů - Posuzovatelé a malé a střední podniky,
  • Část 4 -Specifikace profilů -Producenti norem, prodejci nástrojů a metodologií. Není určeno pro malé a střední podniky.
  • Část 5 - Příručka pro řízení a implementaci - Malé a střední podniky.

1.3. Profily procesů
 • Základem normy je koncept profilů, který umožňuje definovat specifické procesy pro určité typy organizací či projektů. Zatím byla definována skupina obecných profilů , která je použitelná pro většinu malých a středních podniků, které nevyvíjejí kritický software.
 • Skupina obecných profilů se skládá ze čtyř profilů (vstupní, základní, střední, pokročilý), které pomohou malé organizaci dosáhnout vyšší úrovně způsobilosti procesů a postupně se dopracovat k certifikaci na ISO 9001.
1.4. Implementace procesů
 • Součástí normy je také návod, jak implementovat softwarové procesy a pro každý proces obsažený v profilu je vytvořen tzv. implementační balíček , který vysvětluje smysl procesu, cíl jeho zavedení, způsob jeho zavedení, doporučuje techniky a metody, které slouží k realizaci procesu a obsahuje šablony dokumentů, které je třeba při realizaci procesu vytvářet.
 • S ohledem na potřeby malých podniků jsou základní normy k dispozici zdarma stejně jako implementační balíčky, blíže viz Spicenter/ , ISO 29110 http://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_29110.
2. Poznámky, reference