Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : ISO/IEC 29110 Life-Cycle Profiles for Very Small Entities
ISO/IEC 29110 Life-Cycle Profiles for Very Small Entities
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M208
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. ISO/IEC 29110 Life-Cycle Profiles for Very Small Entities - celková charakteristika

1.1. Obsah normy

Mezinárodní norma ISO/IEC 29110 je sada norem, profilů, technických zpráv a směrnic, zaměřená na velmi malé podniky. Velmi malý podnikem je myšlena společnost, organizace, oddělení, nebo projekt, který čítá až 25 osob. Bylo zjištěno, že malé a střední podniky považují za obtížné implementovat mezinárodní normy. Většina malých a středních podniků si nemůže dovolit potřebné zdroje (lidské, finanční, časové). Proto byla vyvinuta sada norem a technických zpráv zaměřená na malé a střední podniky. Základem jsou profily, které definují podmnožinu mezinárodních norem (např. ISO/IEC/IEEE 12207 a ISO/IEC 15289) s ohledem na prostředí malých a středních podniků.

1.2. Struktura normy

Řada ISO/IEC 29110 byla vytvořena za účelem zlepšení kvality produktu, nebo služeb a výkonnosti procesů. Sada norem se člení do následujících částí:

  1. Část 1 – Přehled - Malé a střední podniky, posuzovatelé, producenti norem, prodejci nástrojů a metodologií,
  2. Část 2 - Framework a taxonomie - Producenti norem, prodejci nástrojů a metodologií. Není určeno pro malé a střední podniky.
  3. Část 3 - Příručka pro posuzování procesů - Posuzovatelé a malé a střední podniky,
  4. Část 4 -Specifikace profilů -Producenti norem, prodejci nástrojů a metodologií. Není určeno pro malé a střední podniky.
  5. Část 5 - Příručka pro řízení a implementaci - Malé a střední podniky.

1.3. Profily procesů

Základem normy je koncept profilů, který umožňuje definovat specifické procesy pro určité typy organizací či projektů. Zatím byla definována skupina obecných profilů, která je použitelná pro většinu malých a středních podniků, které nevyvíjejí kritický software. Skupina obecných profilů se skládá ze čtyř profilů (vstupní, základní, střední, pokročilý), které pomohou malé organizaci dosáhnout vyšší úrovně způsobilosti procesů a postupně se dopracovat k certifikaci na ISO 9001. Zatím jsou publikovány profil vstupní a základní, další se připravují.

1.4. Implementace procesů

Součástí normy je také návod, jak implementovat softwarové procesy a pro každý proces obsažený v profilu je vytvořen tzv. implementační balíček, který vysvětluje smysl procesu, cíl jeho zavedení, způsob jeho zavedení, doporučuje techniky a metody, které slouží k realizaci procesu a obsahuje šablony dokumentů, které je třeba při realizaci procesu vytvářet. S ohledem na potřeby malých podniků jsou základní normy k dispozici zdarma stejně jako implementační balíčky, blíže viz Spicenter/ , ISO 29110 http://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_29110

2. Poznámky, reference

ISO/IEC 29110 Life-Cycle Profiles for Very Small Entities - (ISO/IEC 2011), pro MBI zpracovala: Buchalcevová, A. (katedra IT, VŠE).