Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : ISO/IEC 19000
ISO/IEC 19000
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M205
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. ISO/IEC 19000 - celková charakteristika
  • Do řady ISO 19000 spadají normy:
    • ISO/IEC 19770-1 Správa softwarových aktiv (Software Asset Management) se zabývá správou softwarových aktiv s cílem snížit rizika plynoucí z nedostatečné správy softwaru. Norma se zabývá i riziky souvisejícími s nelegálním používáním softwaru,
    • ISO 19011:2011 Směrnice pro audit systémů managementu - popisuje principy auditu, návody na ustavení a řízení programu auditů, stanovení cílů auditu i řízení průběhu auditu, plánování a provádění auditu systému managementu i stanovování a posuzování odborné způsobilosti auditorů a týmů.