Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : ISO/IEC 12207
ISO/IEC 12207
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M201
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. ISO/IEC 12207 - celková charakteristika
  • ISO/IEC 12207 Procesy v životním cyklu softwaru (Systems and software engineering – Software life cycle processes) definuje procesy, činnosti a úkoly, které je třeba provádět při dodávce, vývoji, provozu, údržbě a odstranění softwarového produktu (služby) a také procesy pro definování, řízení a zlepšování procesů životního cyklu softwaru (ISO/IEC 12207,2008).
  • Byla přeložena do češtiny a vydána jako ČSN ISO/IEC 12207 .