Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : ISO 9000
ISO 9000
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M203
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. ISO 9000 - celková charakteristika
  • Standardy v řadě 9000 zahrnují m.j.:
    • ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník popisuje principy managementu kvality i systému managementu kvality a usnadňuje pochopení přístupu a požadavků systému managementu kvality podle ISO 9001. Zabývá se mimo jiné vztahem politiky a cílů kvality, úlohou vrcholového vedení nebo hodnotou dokumentace a typy dokumentů,
    • ISO 9004:2009 - Řízení udržitelného rozvoje organizace – Přístup k managementu kvality poskytuje doporučení pro řízení dlouhodobého úspěchu organizace prostřednictvím trvalé schopnosti organizace plnit potřeby a očekávání nejen zákazníků, ale i dalších zainteresovaných stran. Klade důraz na strategii, řízení udržitelného úspěchu, vnímání prostředí organizace a vztahy se zainteresovanými stranami, inovace a učení se a rozšiřuje management zdrojů, ve kterých věnuje samostatnou pozornost i informacím, znalostem a technologiím. V přílohách je uveden model zralosti určený pro sebehodnocení organizace a výklad principů managementu kvality, pro které standard klíčové přínosy i opatření, kterými jsou principy uplatňovány,
    • ISO/IEC 9003:2004 - Softwarové inženýrství – směrnice pro použití ISO 9001:2000 na počítačový software,
    • ISO/IEC 90006 - Information Technology – Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to IT service management – směrnice pro použití ISO 9001:2000 v managementu služeb IT.