Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Strategické řízení IT
Strategické řízení IT
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO090
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
  • Celková, detailnější charakteristika domény Strategické řízení IT je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
  • Stránka domény i přiložený dokument bezprostředně navazují na stránku a dokument obsahující základní, souhrnné informace k MBI – „ MBI - mapa řešení “ (DO0 )..
2. Zaměření a účel domény
  • Smyslem domény je směrování rozvoje IT ve vazbě na strategické a podnikatelské záměry společnosti a zvyšování její výkonnosti.
3. Oblasti řízení IT
  • IT jako součást byznysu (TG001 ),
  • Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ),
  • Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ),
  • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ),
  • Plán transformace IT podniku do cílového stav (TG005 ),
  • IT Governance, Cloud Governance a Cloud Management (TG007 ).
4. Vazby úloh strategického řízení IT na ostatní komponenty

5. Řešení IT strategie
  • Detailněji – viz přiložený dokument
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně