Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Strategické řízení IT
Strategické řízení IT
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO090
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika domény strategického řízení IT je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Zaměření a účel domény
 • Smyslem domény je směrování rozvoje IT ve vazbě na strategické a podnikatelské záměry společnosti a zvyšování její výkonnosti,
 • Strategické záměry v informatice jsou obvykle řešeny jako průběžné řízení vztahů informatiky a byznysu a na druhé straně jsou formulovány v informační strategii , která představuje základní koncepci dalšího rozvoje informatiky, zhruba na období 2 – 3 let .
3. Obsah skupin úloh strategického řízení IT
 • IT jako součást byznysu – řešení specifických strategických úloh v řízení podniku i IT (TG001 ):
  • Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku (U001A ),
  • Zajištění znalostí IT o podnikové ekonomice (U002A ),
  • Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu (U003A ),
  • Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ),
  • Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ),
  • Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ),
  • Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ),
  • IT podpora při změnách provozního modelu byznysu (U007A ),
  • Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ),
  • Řešení požadavků IT na pracovní sílu (U009A ),
  • Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu (U010A ),
  • Propojení metrik byznysu a metrik IT (U011A ),
 • Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ):
  • Plán řešení informační strategie (U017A ), Vyhodnocení dokumentů podnikové strategie (U019A ),
 • Analýza podnikové informatiky , jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ) :
  • Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů (U020A ),
  • Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu (U021A ), Analýza konkurence z pohledu IT (U022A ), Analýza IT obchodních partnerů (U023A ),
  • Analýza požadavků legislativy na IT (U024A ), Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ),
  • Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu (U028A ),
  • Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ),
 • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ) :
  • Formulace vize a cílů IT podniku (U031A ),
  • Návrh architektury IT služeb (U033A ), Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ),
  • Návrh sourcingu IT (U035A ), Koncepce rozvoje řízení IT (U037A ),
 • Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ):
  • Specifikace projektů a jejich priorit (U041A ), Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie (U042A ),
 • IT Governance, Cloud Governance a Cloud Management (TG007 ):
  • IT Governance (U051A ),
  • Cloud Governance (U052A ), Cloud management (U053A ), Cloud management - specifické úlohy (U053B).
4. Vazby a souvislosti úloh strategického řízení
 • Vazby a souvislosti úloh k ostatním komponentám jsou k dispozici na základní stránce "Řízení IT podniku" (DO001 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně