Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : COBIT
COBIT
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M102
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. COBIT - celková charakteristika

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) - vytvářen a distribuován organizacemi ISACA a IT governance Institute. Obsahuje popis sady procesů, návodů, cílů, hodnocení, nejlepších praktik a ukazatelů. COBIT 5 obsahuje rámec (framework) pro řízení a správu podnikové informatiky.

Metodika COBIT 5 je založena na pěti principech: naplnění potřeb zainteresovaných stran, řízení IT napříč organizací, použití metodiky COBIT 5 jako jediného integrovaného rámce pro řízení informatiky, podpoře celostního přístupu a rozlišení IT governance a IT řídících činností.