Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : CobiT
CobiT
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M102
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. CobiT - celková charakteristika
 • CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) - vytvářen a distribuován organizacemi ISACA a IT governance Institute .
 • Obsahuje popis sady procesů, návodů, cílů, hodnocení, nejlepších praktik a ukazatelů.
 • CobiT 5 obsahuje rámec (framework) pro řízení a správu podnikové informatiky.
 • Metodika CobiT 5 je založena na pěti principech:
  • naplnění potřeb zainteresovaných stran,
  • řízení IT napříč organizací,
  • použití metodiky CobiT 5 jako jediného integrovaného rámce pro řízení informatiky,
  • podpoře celostního přístupu,
  • rozlišení IT governance a IT řídících činností.