Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýza produktů a služeb ve veřejné správě
Analýza produktů a služeb ve veřejné správě
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ872AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS: Analýza produktů a služeb ve veřejné správě“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je v návaznosti na hodnocení IT trendů (U021A ) analyzovat aktuální nabídku IT trhu , tj. IT služeb a IT produktů v oblasti veřejné správy.
2. Obsah úlohy
 • Úloha zahrnující analýzu produktů a služeb ve veřejné správě ukáže, o jaké produkty a externí služby lze opřít rozvoj IT v orgánech veřejné správy, případně i v komerční sféře.
 • Vyplyne z ní:
  • které služby, v jaké kvalitě jsou dostupné na IT trhu,
  • které požadavky na novou funkcionalitu IS jsou řešitelné pomocí SaaS, resp. TASW a které bude třeba řešit pomocí IASW,
  • který typový software (TASW) odpovídá svojí funkcionalitou nejlépe požadavkům orgánu VS,
  • zda pro provoz spravovaných aplikací je či není výhodné využít služby typu IaaS a PaaS,
  • které z dostupných externích informačních zdrojů (např. dostupných externích databází, externích webových služeb apod.) bude účelné využívat.