Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Kvalita poskytovaných IT služeb
Kvalita poskytovaných IT služeb
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ8003XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
body
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Kvalita poskytovaných IT služeb, resp. úroveň uživatelské, resp. zákaznické spokojenosti s IT službami - vyjadřuje kvalitu IT z hlediska vnímání uživateli. Zjišťuje se periodickými průzkumy a hodnotí se na základě stanovené škály bodů, např. 5 nejvyšší kvalita, 1 nejnižší.
2. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ).
3. Adekvátní dimenze