Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Návrh architektur OVM
Návrh architektur OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ812AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Návrh architektury IT služeb eGovernmentu“ – cíl, účel
 • Cílem je popsat základní charakteristiky služeb (obsah, objem, kvalita, limitní cena) tak, aby bylo jasné, jakou podporu od IT lze očekávat a za jakou cenu.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • SWOT analýza OVM (D012A ),
  • SWOT analýza řízení informatiky (D013A ),
  • Katalog požadavků na IT (D042A ),
  • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Podniková architektura (D051A ),
  • Architektura IT služeb (D052A ),
  • Aplikační architektura (D053A ),
  • Technologická architektura (D054A ),
  • Datová architektura (D055A )
3. Klíčové aktivity
 • Návrh architektury IT služeb eGovernmentu,
 • Promítnutí architektury IT služeb do aplikační architektury,
 • Promítnutí architektury IT služeb do datové architektury,
 • Promítnutí architektury IT služeb do technologické architektury.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet IT služeb poskytovaných v daném období právnickým subjektům (IQ8001XGO),
 • Počet IT služeb poskytovaných v daném období občanům (IQ8002XGO).