Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Návrh architektury IT služeb eGovernmentu
Návrh architektury IT služeb eGovernmentu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ871AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS: Návrh architektury IT služeb eGovernmentu“ – cíl, účel
  • Cílem je popsat základní charakteristiky IT služeb (obsah, objem, kvalita, limitní cena) tak, aby bylo jasné, jakou podporu od IT lze očekávat a za jakou cenu.
2. Obsah úlohy
  • Architektura IT služeb p ředstavuje základní komunikační nástroj mezi organizací VS a IT .
  • Obsahuje seznam IT služeb a jejich vzájemných vazeb .
  • Systém, na kterém je architektura definována, je celý informační systém orgánu VS .
  • Jednotlivé komponenty architektury jsou IT služby (informační, aplikační, podpůrné a smíšené). Vazby mezi službami popisují jejich vzájemné závislosti (např. když využívání služby A je vázáno na současné využití služby B, protože služba A využívá data a/nebo funkcionalitu služby B).