Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Návrh architektur OVM
Návrh architektur OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ812AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Návrh architektury IT služeb eGovernmentu“ – cíl, účel
  • Cílem je popsat základní charakteristiky služeb (obsah, objem, kvalita, limitní cena) tak, aby bylo jasné, jakou podporu od IT lze očekávat a za jakou cenu.
2. Klíčové aktivity
  • Návrh architektury IT služeb eGovernmentu (U033A ),
  • Promítnutí architektury IT služeb do aplikační architektury (U034A ),
  • Promítnutí architektury IT služeb do datové architektury,
  • Promítnutí architektury IT služeb do technologické architektury.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • IT architektury, zejména aplikační architektura musí být řešeny při průběžné kooperaci s manažery OVM a klíčovými uživateli,
  • U každé architektury se řeší rovnováha mezi komplexností a přijatelnou jednoduchostí,
  • Architektura neodráží aktuální stav, ale respektuje i očekávaný vývoj v byznys i IT prostředí, např. předpokládaný vývoj aplikací, technologií atd.,
  • Architektura má sloužit jako efektivní nástroj dosažení konsenzu mezi vedením OVM a vedením a specialisty IT.