Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Byznys analytik
Byznys analytik
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R302
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
251102
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Byznys analytik- funkční náplň role

Byznys analytik řeší obsahovou a logickou stránku jednotlivých dílčích úloh v rámci IT projektů a zajišťuje zejména tyto činnosti:

 1. spolupracuje na byznys strategii a byznys plánu,
 2. konzultace s uživateli, formulace, analýza, dokumentace a formalizace uživatelských požadavků,
 3. řešení procesních modelů, analýza, návrh a optimalizace podnikových procesů,
 4. řešení objektových a datových modelů a modelů odpovídajících určitým typům aplikací, např. dimenzionálních modelů v projektech business intelligence,
 5. definování IT služeb optimálně podporující byznys procesy,
 6. definování parametrů pro customizaci software,
 7. nasazení/customizace standardního software,
 8. definování funkcionality a dalších součástí zadání pro řešení specializovaných aplikací,
 9. navrhuje plány pro zajištění kontinuity byznysu
 10. zpracování projektové a uživatelské dokumentace.
2. Požadované znalosti a schopnosti role
 1. schopnost analytického myšlení,
 2. schopnost pochopení a vyhodnocení byznys problémů,
 3. schopnost formulace a vyhodnocování analytických otázek,
 4. znalost analytických metod, metodik a nástrojů, zejména procesního a datového modelování,
 5. znalost principů a metod řízení projektů,
 6. znalost a zkušenosti s metodami a nejlepšími praktikami příslušné věcné oblasti (finanční řízení, obchod, logistika, výroba apod.),
 7. znalosti principů a parametrů používaného aplikačního software a software pro podporu analytických prací.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Návrh a vývoj aplikací, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).
 • Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.
4. Specializovaná role
 • Pro oblast BI: BI byznys analytik / BI Konzultant (RQ111 )