Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Byznys analytik
Byznys analytik
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R302
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
251102
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Byznys analytik- funkční náplň role

Byznys analytik řeší obsahovou a logickou stránku jednotlivých dílčích úloh v rámci IT projektů a zajišťuje zejména tyto činnosti:

 1. konzultace s uživateli, formulace, dokumentace a formalizace uživatelských požadavků,
 2. řešení procesních modelů, analýza, návrh a optimalizace podnikových procesů,
 3. řešení objektových a datových modelů a modelů odpovídajících určitým typům aplikací, např. dimenzionálních modelů v projektech business intelligence,
 4. definování IT služeb optimálně podporující byznys procesy,
 5. definování parametrů pro customizaci software,
 6. nasazení/customizace standardního software,
 7. definování funkcionality a dalších součástí zadání pro řešení specializovaných aplikací,
 8. zpracování projektové a uživatelské dokumentace.
2. Požadované znalosti role
 1. analytické metody a nástroje,
 2. řízení projektů,
 3. metody a nejlepší praktiky příslušné věcné oblasti (finanční řízení, obchod, logistika, výroba apod.),
 4. principy a parametry používaného aplikačního software a software pro podporu analytických prací.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Návrh a vývoj aplikací, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).
 • Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.
4. Specializovaná role
 • Pro oblast BI: BI byznys analytik / BI Konzultant (RQ111 )