Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Byznys analytik
Byznys analytik
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R302
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
251102
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Byznys analytik- funkční náplň role

Byznys analytik řeší obsahovou a logickou stránku jednotlivých dílčích úloh v rámci IT projektů a zajišťuje zejména tyto činnosti:

 1. spolupracuje s vedením firmy na byznys strategii a byznys modelu podniku,
 2. analyzuje problémy firmy definované zákazníkem nebo uživatelem, identifikuje další související problémy, specifikuje jejich příčiny, připravuje a presentuje možná řešení, včetně využití IT,
 3. konzultuje s uživateli jejich požadavky , dokumentuje a formalizuje je, zajišťuje jejich verifikaci vzhledem k požadavkům ostatních útvarů a uživatelů a vzhledem k případným organizačním, ekonomickým, personálním nebo technickým omezením,
 4. zajišťuje řešení procesních modelů , podílí se na analýze, návrhu a optimalizaci procesů firmy a jejich následné organizační a technologické implementaci do firemní praxe,
 5. podílí se na řešení objektových a datových modelů a specifických modelů odpovídajících určitým typům aplikací, např. dimenzionálních modelů v projektech business intelligence,
 6. spolupracuje na definování IT služeb , na specifikaci funkcionality a dalších parametrů aplikací , na definování odpovídajících nároků na IT infrastrukturu,
 7. na základě požadované funkcionality definuje parametry pro customizaci typového software, definuje zadání nových aplikací, resp. zadání dovývojů typového software,
 8. spolupracuje na customizaci typového software, na testování hotových produktů, na přípravě a realizaci akceptačních a předávacích řízení ,
 9. podílí se na realizaci migrace nových aplikací a infrastruktury do provozu podniku,
 10. zajišťuje zpracování projektové a uživatelské dokumentace .
2. Požadované znalosti a schopnosti role
 1. schopnost analytického myšlení v celém rozsahu, tj. ve firemním obsahu, metodách i technologiích,
 2. flexibilita – schopnost rychlého přechodu jak mezi různými úrovněmi komplexnosti a detailu řešených problémů, tak mezi oblastmi řízení, případně typy podniků a odvětvími ekonomiky,
 3. analytická znalost obsahu , schopnost pochopení a vyhodnocení byznys problémů, problémů jednotlivých komponent řízení a navrhování jejich řešení s efektivním využitím IT kapacit,
 4. schopnost formulace a vyhodnocování analytických otázek,
 5. znalost analytických metod, metodik a nástrojů , zejména procesního a datového modelování,
 6. znalost principů a metod řízení projektů ,
 7. schopnost racionálně komunikovat a kooperovat s partnery – zákazníky, uživateli ostatními IT pracovníky,
 8. znalost a zkušenosti s metodami a nejlepšími praktikami příslušné věcné oblasti (finanční řízení, obchod, logistika, výroba apod.),
 9. znalosti principů a parametrů používaného aplikačního software a software pro podporu analytických prací.
3. Poznámky
 • Klíčovým požadavkem na analytika je schopnost analytického myšlení. Jeho obsah precizně vyjádřili F. Provost a T. Fawcett v publikaci „Data Science for Business“ - „ Základními principy a oblastmi analytického myšlení je: intuice, kreativita, selský rozum a znalost obsahu “.
 • Pracovní náplň i požadavky na analytika se mění podle konkrétní situace, do které se dostává a zejména podle svého vztahu k zákazníkovi, resp. co zákazník od analytika očekává. V tomto směru může existovat několik variant:
  • pokud má zákazník jasnou představu a požadavky na řešení, které je schopen formulovat sám, nebo v kooperaci s vlastními experty, pak obvykle pouze vyžaduje jejich pochopení a přesné plnění,
  • na druhé straně zákazník očekává, že analytik nejen, že rozumí obsahu byznysu, který řeší, ale je schopen formulovat (i na bázi IT) efektivní návrhy řešení jeho problémů,
  • existuje řada variant „mezi“ obvykle kombinující obě krajní situace. Nejčastěji jsou rozdíly spojené s různými útvary nebo uživateli, s nimiž analytik vstupuje do kooperace.
 • Ve všech případech a variantách je však potřebná znalost obsahu pro analytika užitečná, ne-li nezbytná.