Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Byznys architekt
Byznys architekt
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R301
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
251101
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Byznys architekt - funkční náplň role

Byznys architekt řeší strukturu podnikových aktivit a zdrojů a v návaznosti na to i strukturu a obsah podnikové informatiky, tj. ve všech nezbytných souvislostech. Realizuje tyto činnosti:

 1. konzultace s uživateli s cílem formulovat a zdokumentovat a prioritizovat jejich požadavky, konzultace s vedením podniku,
 2. návrh podnikové (byznys) architektury, tj. návrh byznys modelu vč. dodavatelského řetězce a tomu odpovídajících podnikových procesů a jejich vazeb,
 3. návrh organizační struktury podniku,
 4. návrh metrik měřících stupeň dosahování stanovených cílů,
 5. návrh vazeb podnikové architektury na IT architektury (architekturu IT služeb, aplikační architekturu, informační architekturu) a kontrola jejich integrity,
 6. analýza, návrh, standardizace a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace,
 7. analýza a návrh byznys efektů dosahovaných prostřednictvím podnikové architektury a podnikové informatiky,
 8. analýza a návrh řízení znalostí v podniku,
 9. analýza rizik, zajišťování byznys kontinuity,
 10. návrh informatických služeb podporujících podnikové procesy,
 11. návrh informačního obsahu (informatických služeb, portálu, webu,…) na podporu řízení organizace.
2. Požadované znalosti role
 1. koncipování procesně-organizačního systému podniku na základě provázání podnikových procesů a organizace na jeho strategické cíle,
 2. metody řešení podnikových a dalších architektur a jejich vzájemných vazeb,
 3. metody řízení vztahu byznys – informatika,
 4. řízení znalostí a kompetencí zaměstnanců a partnerů.