Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy rozvoje a provozu IT
Analýzy rozvoje a provozu IT
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ814CXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy rozvoje a provozu IT“ – cíl, účel
 • Analyzovat podstatné ukazatele rozvoje a provozu IT podle příslušných dimenzí a formulovat závěry pro kvalitní řízení IT OVM.
2. Obsah
 • Obsah úlohy odpovídá podle potřeby obsahu základních úloh analýz rozvoje a provozu IT, s respektováním zvláštností a potřeb OVM. Jde o tyto úlohy:
  • Analýzy průběhu a výsledků projektu (U405A ),
  • Správa softwarových aktiv (U704A ),
  • Softwarový audit (U705A ),
  • Řízení incidentů (U731A ),
  • Řízení problémů (U732A ),
  • Řízení uživatelských požadavků (U733A ),
  • Řízení provozních změn (U735A ),
  • Řízení uvolnění a nasazení (U736A ).