Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a analýzy poskytovaných IT služeb
Evidence a analýzy poskytovaných IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ811AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a analýzy poskytovaných IT služeb“ – cíl, účel
 • Vytvořit komplexní katalog IT služeb poskytovaných interně pracovníkům OVM i externě občanům a právním subjektům, včetně jejich podstatných parametrů.
2. Klíčové aktivity
 • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb (U101A ),
  • V závorkách jsou odkazy na úlohy řízení IT v MBI,
 • Vytvoření katalogu aplikací,
 • Návrh IT služby (U102A ),
 • Vytvoření IT služby (U103A ),
 • Testování IT služby (U104A ),
 • Příprava a uzavírání SLA (U105A ),
 • Zavedení / aktivace IT služby (U106A ),
 • Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Existuje vůle a potřeba ve vedení OVM řídit informatiku na základě služeb a jejich katalogu,
 • Lze dosáhnout dohody na kategorizaci služeb a jejich podstatných charakteristikách mezi zainteresovanými útvary OVM a poskytovateli služeb,
 • Je nastaveno propojení katalogu služeb, jednotlivých charakteristik služeb a struktury SLA, pokud se SLA bude v OVM uplatňovat.