Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a analýzy poskytovaných IT služeb
Evidence a analýzy poskytovaných IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ811AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. ““ – cíl, účel
 • Vytvořit komplexní katalog IT služeb poskytovaných interně pracovníkům OVM i externě občanům a právním subjektům, včetně jejich podstatných parametrů.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • SWOT analýza OVM (D012A ),
  • SWOT analýza řízení informatiky (D013A ),
  • Katalog požadavků na IT (D042A ),
  • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Hlavními výstupy jsou:
3. Klíčové aktivity
 • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb,
 • Vytvoření katalogu aplikací ,
 • Návrh IT služby,
 • Vytvoření IT služby,
 • Testování IT služby,
 • Příprava a uzavírání SLA,
 • Zavedení / aktivace IT služby,
 • Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA.
4. Klíčové metriky vytvářené a využívané v úloze
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Počet IT služeb poskytovaných v daném období právnickým subjektům (IQ8001XGO),
 • Počet IT služeb poskytovaných v daném období občanům (IQ8002XGO),
 • Kvalita poskytovaných IT služeb (IQ8003XGO),
 • Náklady na poskytované IT služby (IQ8004XGO),
 • Výnosy a efekty z IT služeb (IQ8005XGO).