Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a analýzy poskytovaných IT služeb
Evidence a analýzy poskytovaných IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ811AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. ““ – cíl, účel
  • Vytvořit komplexní katalog IT služeb poskytovaných interně pracovníkům OVM i externě občanům a právním subjektům, včetně jejich podstatných parametrů.
2. Klíčové aktivity
  • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb,
  • Vytvoření katalogu aplikací ,
  • Návrh IT služby,
  • Vytvoření IT služby,
  • Testování IT služby,
  • Příprava a uzavírání SLA,
  • Zavedení / aktivace IT služby,
  • Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA