Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Vytvoření IT služby
Vytvoření IT služby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U103A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Vencovský, F. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-07-08
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Vytvoření IT služby“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je realizovat navrženou službu a nastavit způsob sledování a vyhodnocování služby.
2. Obsah úlohy
 • Úloha vytvoření služby představuje implementaci IT služby podle návrhu služby z předcházející úlohy.
 • Návrh IT služby se musí rozpracovat do detailní podoby, která bude zohledňovat konkrétní implementační podmínky. Detailní návrh musí respektovat omezení a dohodnuté požadavky na rozhraní služby.
 • Implementace současně zahrnuje realizaci monitorovacího mechanismu , kterým se budou měřit definované metriky IT služby.
3. Vstupy úlohy:
 • Analytická a provozní dokumentace IT služby (D116A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Architektura IT služeb (D052A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Hodnocení kvality SLA (D118A ),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Bezpečnostní směrnice v IT (D143A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Analytická a provozní dokumentace IT služby (D116A ), aktualizovaná,
 • Katalog IT služeb (D111A ), aktualizovaný,
 • Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Je připraven kvalitní návrh IT služby a jeho kompletní dokumentace,
 • Uživatelská sféra skutečně požaduje danou IT službu je a je připravena ji akceptovat a využívat,
 • Existuje reálné IT prostředí pro implementaci IT služby.
6. Doporučené praktiky
 • Je účelné nejprve zkontrolovat dokumentaci návrhu služby, zda obsahuje všechny potřebné charakteristiky služby,
 • Je účelné verifikovat, do jaké míry byl návrh služby odsouhlasen uživateli, resp. zákazníkem služby a zda byly do návrhu promítnuty případně připomínky a změny do návrhu služby,
 • Hardware je nutné vybírat s určitou výkonovou rezervou, která je nutná pro škálování služby pro zvýšení výkonnosti služby, případně při rozšíření dostupnosti služby dalším subjektům. Důležité je správně stanovit nejen základní HW, na kterém služba poběží, ale také komunikační kanály k ostatním přístupovým bodům, kterými mohou být samostatná PC nebo pracovní stanice. Topologie provozu služby by měla být nedílnou součástí návrhu.
 • Softwarové požadavky na službu představují zejména základní SW a ve vztahu ke zpracování služby, které bude na platformě nezávislé (např. programovací jazyk Java). To by do budoucnosti umožnilo být více flexibilní při změně provozu služby a mít větší volnost při výběru HW a ZSW.
7. “Vytvoření IT služby“ - klíčové aktivity
 • Analýza dokumentace návrhu služby,
 • Specifikace organizačního zajištění služby - identifikace požadavků na personál služby a jeho kompetence, stanovení organizačních pravidel pro realizaci služby, aktualizace popisu funkčních míst, případně změny v organizačních strukturách,
 • Specifikace technického zajištění služby - na úrovni aplikačního software i IT infrastruktury, zajištění rozvoje technologického zajištění při změně parametrů služby,
 • Realizace technického zajištění IT služby.