Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : IT strategie a její zvolený typ
IT strategie a její zvolený typ
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F054
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. IT strategie a její zvolený typ - obsahové vymezení faktoru

IT strategie podniku může být zaměřena na jeden ze tří principiálně odlišných cílů:

 • Na snížení IT nákladů při udržení IT služeb významných pro konkurenceschopnost podniku,
 • Na zvýšení výkonnosti podnikové informatiky při zachování dosavadních investic do této oblasti,
 • Na optimální IT podporu nového byznys modelu.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Adekvátně zvolený typ strategie zajistí efektivní propojení byznysu a IT,
 2. Formulovaná IT strategie podporuje vyšší úroveň konsensu mezi manažery podniku a dalšími zainteresovanými pracovníky v orientaci IT,
 3. Odpovídající typ IT strategie vzhledem k potřebám a možnostem podniku přispívá k vynakládání pouze přiměřených nákladů na IT a na druhé straně k dosahování očekávaných efektů.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Pokud není jasná podniková strategie, obtížně se formuluje IT strategie a její vazby na podnikové záměry,
 2. Na IT strategii by se mělo podílet vedení podniku, nejen IT, jinak vazba IT - byznys se řešena nekvalifikovaně,
 3. Musí být na začátku jasně definováno, jak se IT strategie bude dále využívat, např. při plánování projektů,
 4. Špatně zvolený typ strategie znamená obvykle ekonomické ztráty, ale i ztráty příležitostí na trhu,
 5. Strategie by se měla cca za 1 - 2 roky pravidelně aktualizovat,
 6. IT strategie by měla být komunikována se všemi zainteresovanými pracovníky podniku.

4. Poznámky, reference

Kiipův model spoléhá na to, že herní vývojáři vloží jeho Software Development Kit (SDK) do jejich her. Inzerenti platí za zařazení  jejich produktů do hry a stejně tak financují  odměnu. Na základě Kiipova on-line řídicího systému identifikují vývojáři dosažené úspěchy ve  hře a zařadí je k příslušnému hráči. V okamžiku, kdy hráč dosáhne určité úrovně nebo skóre nebo odkryje skrytý subjekt ve hře, zobrazí se odměna. Hráč může kliknout na ikonu "vykoupit" a zadá e-mailovou adresu. Téměř okamžitě, jak se hráč vrátí do hry, dostane e-mail obsahující informace o odměně. Hráči mohou navíc získat  dodatečné odměny za „věrnost". Podle Wonga, v tomto modelu každý vyhrává. Kiip a vývojáři her získají určité procento od zadavatele reklamy, inzerent šíří povědomost o své značce  a možná získá i zákazníky, a hráči jsou odměňováni za své úspěchy.

Příklad demonstruje nový digitální byznys model, který využívá digitálních zařízení (herní zařízení, mobily), on line připojení a generuje nový byznys.