Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : IT strategie a její zvolený typ
IT strategie a její zvolený typ
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F081
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. IT strategie a její zvolený typ - obsahové vymezení faktoru
 • IT strategie podniku může být zaměřena na jeden ze tří principiálně odlišných cílů:
  • Na snížení IT nákladů při udržení IT služeb významných pro konkurenceschopnost podniku,
  • Na zvýšení výkonnosti podnikové informatiky při zachování dosavadních investic do této oblasti,
  • Na optimální IT podporu nového byznys modelu.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Adekvátně zvolený typ strategie zajistí efektivní propojení byznysu a IT,
 2. Formulovaná IT strategie podporuje vyšší úroveň konsensu mezi manažery podniku a dalšími zainteresovanými pracovníky v orientaci IT,
 3. Odpovídající typ IT strategie vzhledem k potřebám a možnostem podniku přispívá k vynakládání pouze přiměřených nákladů na IT a na druhé straně k dosahování očekávaných efektů.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Pokud není jasná podniková strategie , obtížně se formuluje IT strategie a její vazby na podnikové záměry,
 2. Na IT strategii by se mělo podílet vedení podniku , nejen IT, jinak vazba IT - byznys se řešena nekvalifikovaně,
 3. Musí být na začátku jasně definováno, j ak se IT strategie bude dále využívat , např. při plánování projektů,
 4. Špatně zvolený typ strategie znamená obvykle ekonomické ztráty , ale i ztráty příležitostí na trhu,
 5. Strategie by se měla cca za 1 - 2 roky pravidelně aktualizovat ,
 6. IT strategie by měla být komunikována se všemi zainteresovanými pracovníky podniku.